Norsk-Engelsk oversettelse av kubein

Oversettelse av ordet kubein fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kubein på engelsk

kubein
verktøysubst. crowbar, jimmy
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.5000 kroner er stjålet fra safen, som til overmål var åpnet med et kubein.
2.Eneboeren Trygve Klepperud (77) drept med slag av kubein i ansiktet i en hytte på Eidskogen.
3.TVprogrammet viste en dramatisering av et innbrudd, der tyvene brukte kubein på døren til sakristiet for så å komme seg inn og forsyne seg.
4.Den har de åpnet med et kubein, og de har derefter slått seg gjennom en rekke dører for å komme frem til posten.
5.Med kubein og skuffe, til knes i løpsk kloakk, har hun likevel klart for seg at hendene må være glatte til hun skal på scenen en dag, og bruker tre par lerretsvanter samtidig for å beskytte dem !
Dine siste søk