Norsk-Engelsk oversettelse av kuvøse

Oversettelse av ordet kuvøse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kuvøse på engelsk

kuvøse
spedbarnsubst. incubator
Liknende ord

 
 

Wiki
Kuvøse er et medisinsk apparat som blir brukt for å gi et stabilt miljø for spedbarn som er født for tidlig. En kuvøse er vanligvis helt lukket, med luker over åpningene som en kan ta armene gjennom for å undersøke ungen. Kuvøsen hjelper til å holde kroppstemperaturen til barnet riktig, samt at den minsker risikoen for infeksjoner.

Fler eksempler
1.Egentlig skal det være en sykepleier til å passe hvert barn som ligger i kuvøse.
2.Aksjonen har fått inn nok penger til å kjøpe både ny kuvøse til Askim sykehus og mere til.
3.Barna, som er i fin form, ligger i kuvøse.
4.Barna blir liggende i kuvøse inntil de kommer opp i 17001800 gram.
5.Barna vil ventelig måtte ligge i kuvøse til de blir 17001800 gram, da vil de også selv kunne begynne å ta til seg næring.
6.Bildene av det lille barnet i kuvøse, med slanger festet til munn og nese, kunne ikke unngå å røre ved folks følelser.
7.De som står bak aksjonen, bestemte seg for at dårlig fylkeskommunal økonomi ikke skulle hindre at kommunens sykehus fikk en sårt tiltrengt kuvøse.
8.Den nyfødte lå dessuten i kuvøse fordi han ble født noe for tidlig.
9.Dermed blir det ikke bare ny kuvøse, men også annet nytt ekstrautstyr på fødeavdelingen på Askim sykehus.
10.Han lå i likhet med de øvrige barna i kuvøse, men åndedrettsorganene var for lite utviklet til at han kunne overleve - selv med respiratorhjelp.
11.I går slapp NTB og NRK inn på barnavdelingen på Ullevål, hvor femlingene som hele Norge snakker om ligger i kuvøse.
12.I hver sin kuvøse koser barna seg på maven.
13.I samarbeide med Forsvarets Forskningsinstitutt har HellyHansens egen forskeravdeling nå funnet frem til en barnebeskyttelse - en kuvøse som kobles til en voksens gassmaske, men denne har ennå ikke funnet veien til beredskapslagre her i landet.
14.Mannen truet også personalet på Rikshospitalet for å få utlevert sin to dager gamle sønn, til tross for at sønnen lå i kuvøse.
15.Pengene er øremerket for kjøp av et apparat til overvåkning av oksygenspenningen hos nyfødte barn i kuvøse.
16.På seminaret som går over tre dager, har initiativtagerne fokusert på gjennomgang av de apparater man erfaringsmessig har hatt mest problemer med, så som kuvøse, defibrillator, narkoseutstyr og diatermiapparat.
17.Selv om alle fem var i forholdsvis god form, ble de lagt i kuvøse.
18.Å flytte en nyfødt i kuvøse er så vanskelig at vi alltid foretrekker å flytte moren - livmoren er tross alt den aller beste kuvøsen !
19.Efter at moren har fått se og ta på barnet, frakter vi det hit og legger det i kuvøse.
20.En gutt og en pike, som ble født tre uker for tidlig, er i fin form, behøver hverken kuvøse eller annen spesialpleie, og de tar til seg mat på normalt vis.
21.Firlingenes vekt varierer fra 1540 til 1900 gram, og foreløbig ligger samtlige i kuvøse på barneklinikken.
22.Iblant stopper redningsmannskapene opp og jubler, som da de søndag i ruinene av et sammenrast sykehus fant en nyfødt i fin form, liggende i en kuvøse uten en eneste skramme.
23.Innsamlingsaksjonen til ny kuvøse resulterte i over 100 000 kroner.
24.Ofte tilbringer de dagevis ved siden av en kuvøse på sykehusets barneavdeling, til tider i fortvilet usikkerhet på om deres barn kommer til å overleve uten skader eller handikap.
25.Risikofostre som av en eller annen årsak får for lite næring i mors liv, kan legene vurdere å ta ut for å gi dem bedre vekstvilkår i kuvøse under intensiv bevåkning.
Dine siste søk