Norsk-Engelsk oversettelse av kuvende

Oversettelse av ordet kuvende fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kuvende på engelsk

kuvende
allmennverb veer, wear
Fler eksempler
1.Det var bare å trå vannet og vente på at" Ingrid" skulle kuvende og ta meg ombord igjen.
Liknende ord

 
 

kuvende som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kuvendekuvendendekuvendet
Indikativ
1. Presens
jegkuvender
dukuvender
hankuvender
vikuvender
derekuvender
dekuvender
8. Presens perfektum
jeghar kuvendet
duhar kuvendet
hanhar kuvendet
vihar kuvendet
derehar kuvendet
dehar kuvendet
2. Preteritum (Fortid)
jegkuvendet
dukuvendet
hankuvendet
vikuvendet
derekuvendet
dekuvendet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kuvendet
duhadde kuvendet
hanhadde kuvendet
vihadde kuvendet
derehadde kuvendet
dehadde kuvendet
4a. Presens futurum
jegvil/skal kuvende
duvil/skal kuvende
hanvil/skal kuvende
vivil/skal kuvende
derevil/skal kuvende
devil/skal kuvende
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kuvendet
duvil/skal ha kuvendet
hanvil/skal ha kuvendet
vivil/skal ha kuvendet
derevil/skal ha kuvendet
devil/skal ha kuvendet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kuvende
duville/skulle kuvende
hanville/skulle kuvende
viville/skulle kuvende
dereville/skulle kuvende
deville/skulle kuvende
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kuvendet
duville/skulle ha kuvendet
hanville/skulle ha kuvendet
viville/skulle ha kuvendet
dereville/skulle ha kuvendet
deville/skulle ha kuvendet
Imperativ
Bekreftende
dukuvend
viLa oss kuvende
derekuvend
Nektende
duikke kuvend! (kuvend ikke)
dereikke kuvend! (kuvend ikke)
Dine siste søk