Norsk-Engelsk oversettelse av landområde

Oversettelse av ordet landområde fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

landområde på engelsk

landområde
allmenn? land
Synonymer for landområde
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Fridtjof Nansen skriver i sin bok" Gjennom Sibirien" i 1914 at hvert år i de vel 400 år tsarriket besto, utvidet Russland sitt landområde med gjennomsnittlig 52 000kv.km. hvert år !
2.Ved en militær konflikt kan baseområder på begge sider bli mer aktuelle mål enn tidligere, mener generalen, som da tror at svensk luftrom og kanskje svensk landområde kan bli berørt.
3.Denne siste striden dreier seg om et lite landområde langs den felles grense i Aqababukten.
4.Dessuten måtte landet avstå 11 pst. av sitt landområde.
5.Dette var et landområde som danskekongen krevde herredømme over.
6.Endelig er det kanskje nyttig å minne hverandre om at truselen mot vårt landområde er representert av soldater som både er velutdannet, velutstyrt og som dessuten er overlegne i antall, ildkraft og mobilitet - i det hele tatt en målrettet angriper.
7.Et par mil utenfor Ocala, Floridas" hovstad" og sentrum for hesteavl på østkysten, har han sikret seg et større landområde som dekker to åsrygger med en sumpmark mellom seg og lange, fine beiteskråninger bevokst med eviggrønn eik.
8.Faktum er at Sovjet Unionen siden 1945 i årlig gjennomsnitt har underlagt et landområde på størrelse med Nederland.
9.Hongkong, som har vært britisk koloni siden 1841, skal efter planen overføres til kinesisk eie i 1997, når Storbritannias 99 års leie av territoriet, som omfatter mesteparten av frihavnens landområde, utløper.
10.Hæren vil ha som oppgave å slå tilbake enhver inntrengning på svensk landområde, enten det er snakk om amfibieoperasjoner eller det er grensen som krysses.
11.Høyeste landområde på vår planet, gjennomsnittshøyde rundt 4500 meter.
12.I tillegg har SovjetUnionen tatt herredømme over ØstTyskland, Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria ; det vil si et landområde på ca. 1 000 000 kvkm, med ca. 90 000 000 innbyggere i 1939.
13.I verdens høyeste landområde må utlendinger regne med høydesyke.
14.Kinas beste forsvar var dets enorme landområde og folkehav.
15.Korem er en liten by med noen få tusen innbyggere, og dertil et stort landområde hvor det bor omkring 200 000 mennesker.
16.Med et landområde på 22 millioner kvadratkilometer er SovjetUnionen en ganske omfangsrik arbeidsoppgave for slike satellitter.
17.Men den gjør jo ikke det, den blir overbeskattet og dekker et stadig mindre landområde.
18.Nedhugget landområde.
19.Siden siste verdenskrig har Sovjet ved systematisk gjennomført løftebruddspolitikk, skittent intrigespill og brutalt maktmisbruk i gjennomsnitt pr. år. underlagt seg et landområde på størrelse med Nederland.
20.Singapore - republikken som ikke dekker stort større landområde enn hovedstaden Oslo - skal gjøres til et forretnings og finanssentrum for Sydøst og ØstAsia.
21.Tilsammen utgjorde de cirka 40 prosent av Japans landområde.
22.Vi var nødt til å drive jordbruk også i ørkenstrøk som utgjør såvidt over halvparten av vårt landområde.
23.Bangladesh er en stat med bunnløs fattigdom og overbefolkning på et lite landområde.
24.De sovjetiske myndigheter har derfor gjort sitt beste for at det etniske sprengstoff i og utenfor sitt eget landområde ikke skal svekke båndene mellom Warszawapaktlandene.
25.Den aktuelle saken gjelder Oneidastammen, som krevde erstatning for et landområde indianerne ble tvunget til å selge til delstaten New York i 1795.
26.Det dreier seg altså om to aksjoner utenfor israelsk landområde.
27.Dette er i kjernen av det landområde Polisario gjør krav på, og frigjøringsbevegelsen oppfatter oppdraget som en provokasjon.
28.Egypts president Hosni Mubarak har foreslått en kompromissløsning i den pågående striden med Israel om Taba, et lite landområde som israelerne nektet å gi fra seg da de trakk sine styrker ut av den egyptiske Sinaihalvøya for tre år siden.
29.En høytstående israelsk embedsmannsdelegasjon kommer torsdag til Cairo for å gå løs på en ny runde drøftelser om Taba, et omstridt lite landområde på grensen mellom de to land.
30.Et landområde på høyde med havet, et kulturområde på Europatoppen innen musikk, filosofi, littertur og kunst.
Dine siste søk