Norsk-Engelsk oversettelse av legge av

Oversettelse av ordet legge av fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

legge av på engelsk

legge av
aktivitetverb knock off [informal]
  arbeideverb pack up [informal], pack in [informal], knock off [informal], quit [informal]
Synonymer for legge av
Anagram av legge av
Eksempler med oversettelse
Jeg tror jeg skal legge meg litt.
Jeg har ingenting å legge til.
Jeg må legge meg.
Nå må du legge deg.
Tom holder på å legge ungene.
Synes du virkelig det er passende å legge inn en setning som det på Tatoeba?
Ikke rediger setninger som er korrekte. I stedet kan du legge til alternative oversettelser som høres naturlige ut.
Før denne avgjørelse ligger i bunnen vil ingen legge to pinner i kors for å løse dette.
Vil du se en total solformørkelse som vil legge Svalbard i mørke 20. mars 2015.?
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Jeg måtte legge av meg østkantdialekten da jeg begynte på teatret.
2.Da må vi også forsøke å legge av oss vår egen kulturelle ballast.
3.Det har sammenheng med at man i gamle dager pent måtte legge av seg sin egen dialekt når man inntok hovedstaden for å bosette seg der.
4.Fra amerikansk side vil man legge avgjørende vekt på at de nye forhandlinger skal finne sted i full fortrolighet, uten at noen av partene forsøker å appellere til folkeopinionen i håp om å presse motparten til innrømmelser.
5.Jeg har aldri tenkt å legge av min dialekt.
6.MON tro om ikke vår felles velferd ville være tjent med om opposisjonens fører kunne legge av seg disse narraktigheter og i stedet konsentrere seg om seriøst politisk arbeide, slik man forventer av voksne mennesker.
7.Men nå mot slutten av sesongen skulle mange være skispreke nok til å legge av sted fra Grua med velberådd hu, som en test på påskeformen.
8.Stadig holdt jeg på å falle tilbake til vaner jeg skulle legge av meg.
9.Vi kan legge avgifter på en masse av det elektroniske utstyret vi nå har og finansiere et fond som støtter nærkringkasting, sa Bondevik ifølge NTB.
10.Når man skal foreta en skjønnsmessig vurdering av hva som kan skade rikets sikkerhet, må man legge avgjørende vekt på hvordan verden omkring oss ser ut.
11.Bekymringer og det som er tungt å bære kan vi legge av hos ham som har all makt i himmel og på jord.
12.Det må skapes forståelse for å legge av det gamle, det som tiden har løpt fra.
13.Efter fjorårets generalforsamling kunne klubbens kasserer legge av seg løsbarten når han gikk i banken ; klubben var omsider gjeldfri.
14.Forsvarerne mener tvertimot at retten ved sin vurdering av hva som bør holdes hemmelig, må legge avveiningsprinsippene til Skogan og Østreng til grunn for sine vurderinger.
15.Jeg slappet mer av, sang mer naturlig og greide å legge av meg tilløpene til Eric Burdonkopi jeg slet med før.
16.Man kan også dyrke utelivet utenom restaurantene, for eksempel spenne på seg skiene og legge avgårde i den 10 km lange lysløypen som følger åsryggen på toppen av Tromsøya.
17.Men ikke å legge av røret.
18.Muligens burde vi legge av litt på våre ideelle fordringer.
19.På Veksthuset måtte han legge av seg hele sin tidligere personlighet, og den egoisme som karakteriserer de fleste narkomane.
Dine siste søk