Norsk-Engelsk oversettelse av legitimere

Oversettelse av ordet legitimere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

legitimere på engelsk

legitimere
rettsvitenskapverb legitimatize, legitimize
Synonymer for legitimere
Fler eksempler
1.Ingen verdi og intet mål kan legitimere muligheten for en global totalødeleggelse," heter det.
2.Det er en helt naturlig og automatisk reaksjon hos sivile tjenestemenn å legitimere seg, og utifra den praksis som foreligger ville det være ulogisk om det ikke også var gjort i dette tilfelle, sa politifullmektigen.
3.Hierarkiet, AlAzhar, utgjøres av statsansatte og tjener derved til å støtte opp om og legitimere status quo.
4.Norsk Kvinnelig Teologforening sier i sitt brev til Bispemøtet i 1982, at synet på kvinnen som underordnet, indirekte kan legitimere kvinnemishandling og voldtekt.
5.Abortloven er så alvorlig at om Bondevik som kristen kan sitte i en abortregjering, er han med på å legitimere en ugudelig lov.
6.Den slåss for frie valg, og ved å samtale med opposisjonelle ville Palme, som han selv sa det, markere sin støtte til frie valg og samtidig legitimere opposisjonen.
7.Dermed vil myndighetene kunne føre fastere kontroll med befolkningen, og det vil bli lettere for den enkelte kineser å legitimere seg.
8.Det kan bli brukt for å legitimere vestlig opprustning, sier Barth.
9.Det skal ikke underslås at bydelen har et temmelig høyt rusmiddelmisbruk blant voksne, og dette faktum er med på å" legitimere" ungdommens vaner.
10.Fordi den amerikanske statens fødsel var et resultat av sterke ideologiske veer, har amerikanerne alltid hatt et behov for å legitimere maktbruk med moralsk høyverdige forklaringer.
11.Han anklager sine motstandere for å bruke Bibelen til å legitimere Kirken, men bruker den selv like ukritisk til å legitimere sin kirke kritikk.
12.Han må vite at han hans appetitt på å drive størstedelen av kredittmarkedet fort vil legitimere sosialiseringsfremstøt.
13.Hvis imidlertid skattyderen kan legitimere at de faktiske sykdomsutgifter i vesentlig grad overstiger dette normalbeløp, kan hele utgiftsbeløpet godkjennes til fradrag.
14.Kineserne har hittil hatt mange slags identifikasjonsdokumenter, og har vært nødt til å legitimere seg både titt og ofte.
15.Man påpeker videre at Nei til atomvåpen har utgitt en stensil hvor det heter at en eventuell sone" ikke skal legitimere en konvensjonell opprustning".
16.Men i en situasjon hvor Sovjet fører varm, ikke bare kald krig, bidrar skytteltrafikken mellom Oslo og Sovjets statskontrollerte" fredskomite"," fagbevegelse" og andre organer bare til å legitimere Sovjets overgrep og å dempe protestene.
17.Men moderne ekspertise er kommet til at skal et system med identifikasjonskort ha noen hensikt, må også representantene kunne legitimere seg.
18.Men utover selvangivelsen kan skatteyderne bli pålagt å gi ytterligere opplysninger og å legitimere sine opplysninger.
19.Mesterbrevets viktigste oppgave skal bli å klarlegge for publikum at innehaveren er en person med bestemte kvalifikasjoner og å legitimere vedkommende som en dyktig mæringsutøver i faget.
20.Synnes ga uttrykk for at Benkows påpekninger kan være med på å legitimere ulovligheter.
21.Tonesignalene er nødvendige for at brukeren skal legitimere seg over dataanlegget og dermed ta det i bruk.
22.Venstresosialistene vil sikkert gjøre bruk av mye demagogi om dette i den forestående valgkamp, særlig efterat Arbeiderpartiet i sitt programutkast forsøker å legitimere" oljekortet".
23.Både sjåfør og haiker må legitimere seg overfor hverandre, og her på" Haikocar" har vi nødvendige navn og adresser på alle som benytter seg av oss.
24.Moralen til slutt viser hvordan munken som skrev ned fortellingen, har funnet det klokt å gi den en kristen ramme for å legitimere sin omsorg og interesse for hedensk litteratur.
25.Og endelig alawittenes forsøk på å legitimere sin maktposisjon og sitt regime.
26.Vi må ikke legitimere en samlivsform som er i strid med Kirkens syn.
27.Aftenpostens hensikt må, ifølge professoren, være å senke debatten til et nivå hvor folk må legitimere sin troverdighet før de slipper til i sikkerhetsspørsmål.
28.Begge parter må legitimere seg, og opplysningene blir arkivert et par måneder, i tilfelle noe skulle skje.
29.Da den greske mannen i følget ba de ukjente om å legitimere seg, kastet de seg over ham og slo ham i bakken.
30.Den etiske debatt som måtte komme efterpå,tjener mest til å legitimere den kurs som alt er valgt.
Liknende ord

 
 

legitimere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) legitimerelegitimerendelegitimert
Indikativ
1. Presens
jeglegitimerer
dulegitimerer
hanlegitimerer
vilegitimerer
derelegitimerer
delegitimerer
8. Presens perfektum
jeghar legitimert
duhar legitimert
hanhar legitimert
vihar legitimert
derehar legitimert
dehar legitimert
2. Preteritum (Fortid)
jeglegitimerte
dulegitimerte
hanlegitimerte
vilegitimerte
derelegitimerte
delegitimerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde legitimert
duhadde legitimert
hanhadde legitimert
vihadde legitimert
derehadde legitimert
dehadde legitimert
4a. Presens futurum
jegvil/skal legitimere
duvil/skal legitimere
hanvil/skal legitimere
vivil/skal legitimere
derevil/skal legitimere
devil/skal legitimere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha legitimert
duvil/skal ha legitimert
hanvil/skal ha legitimert
vivil/skal ha legitimert
derevil/skal ha legitimert
devil/skal ha legitimert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle legitimere
duville/skulle legitimere
hanville/skulle legitimere
viville/skulle legitimere
dereville/skulle legitimere
deville/skulle legitimere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha legitimert
duville/skulle ha legitimert
hanville/skulle ha legitimert
viville/skulle ha legitimert
dereville/skulle ha legitimert
deville/skulle ha legitimert
Imperativ
Bekreftende
dulegitimer
viLa oss legitimere
derelegitimer
Nektende
duikke legitimer! (legitimer ikke)
dereikke legitimer! (legitimer ikke)
Dine siste søk