Norsk-Engelsk oversettelse av lesse av

Oversettelse av ordet lesse av fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lesse av på engelsk

lesse av
allmenn? Downloadable
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Gubben hadde gått på ski fra Sverige nedlessa med godsaker til jul. Men det snødde og storma så fært at han hadde måttet lesse av seg sekk og alt han hadde i lommene.
2.Frank og de andre syv budene som får avisen i selve sentralen begynner hurtig å lesse av pakkene, lese beskjedene fra budavdelingen.
Dine siste søk