Norsk-Engelsk oversettelse av li

Oversettelse av ordet li fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

li på engelsk

li
allmennverb advance, pass, wear on
Fler eksempler
1.Så snart den første keiser (Shi Huang) ble konge av Qin, begynte gravingen og byggingen ved Lifjellet (li Shang) og etterat han hadde erobret keiserdømmet, arbeidet mer enn syv hundre tusen strafffanger fra alle kanter av keiserdømmet der.
2.Xiu Li Hu", som skal gå mellom Hongkong og Kanton, er 31,5 meter lang og 9,4 meter bred og har en kapasitet på 269 passasjerer.
3.Det begrensede antall kjernefysiske våpen som Kina for tiden har, tar utelukkende sikte på å motvirke kjernefysisk utpressing fra supermaktenes side, erklærte Li Yimang overfor den britiske pasifistleder.
4.Det er helt fantastisk, jubler Li Menghua som er en meget fornøyd Chef de Mission i den kinesiske OLdelegasjonen.
5.Det er vårt håp at disse hindringer kan bli fjernet gjennom ytterligere samtaler, slik at våre forbindelser kan bli normalisert, uttalte visestatsminister Wan Li, som leder Kinas delegasjon til Andropovs begravelse.
6.Dette er en veldig oppgave, men vi skal klare den, uttaler direktøren for Kinas elektroniske import og eksportselskap, Li Deguang, til en Pekingavis.
7.En ukes utsettelse passer også bra, sier Bjarne Li.
8.Felles anstrengelser kommer til å gi betydelige resultater, sa den nordkoreanske delegasjonslederen Li Song Rok.
9.Gullklovnen tilfalt kineseren Li Liping, som gir imponerende oppvisning i gammel kinesisk akrobatikk.
10.Jeg har hatt et øye med denne trønderen en stund, sa utfortrener Bjarne Li.
11.Men her er det ihvertfall sne nok, forteller Torill fra Svarteberg i Ål, der hun trener på hjemmebanen til treneren Bjarne Li.
12.Nei, bekrefter Li Menghua.
13.17 år gamle Knut Yrvin fra Li i Nittedal har vært fast gjest på Karl Johan i hele sommer.
14.At valget falt på Wan Li, kan i noen grad ha sammenheng med at kineserne har innbudt hans sovjetiske motpart, Ivan Arkhipov, til Peking like efter at president Reagan har vært her i april.
15.Avtalen vil bli undertegnet av den kinesiske visestatsminister Li Peng i Bonn den 9. mai, kunngjorde regjeringens talsmann, Peter Boenisch, mandag.
16.Bakken ligger i ei skyggefull li.
17.Brannen ble meldt ved 17tiden og spredte seg raskt oppover en skogkledt li.
18.De kinesiske myndigheter tok situasjonen så alvorlig at de sendte Li Shuang til en" rehabiliteringsleir" for at hun skulle komme seg ut av det de betegnet som et" abnormt" forhold til en utlending.
19.De største av dem var forøvrig Li Ning og Tong Fei som sammen med USAs Peter Widmar ble de store TVstjernene.
20.Den foregår på Li skole i søndre Nittedal den 16. september.
21.Den vesttyske regjeringssjef har også drøftet internasjonale og tyskkinesiske spørsmål med president Li Xiannian, statsminister Zhao Ziyang og partisjef Hu Yaobang.
22.Denne gang fikk derimot ikke Kinas delegasjonsleder, visestatsminister Wan Li, møte den nye Sovjetlederen, Konstantin Tsjernenko.
23.Derimot tok han seg ikke tid til å møte Kinas visestatsminister Wan Li, som fikk ta til takke med Geidar Alijev, en av de tre visestatsministre, som ifølge protokollen, som er den laveste sovjetiske leder som kunne motta Wan Li.
24.Derimot var Honecker flankert av Kinas president Li Xiannian, representant for et av de regimer i den kommunistiske verden som slett ikke står Moskva nærmest.
25.Det er første gang Li Xiannin besøker dette Balkanland, men det er efterhvert blitt en iøynefallende rutine at kinesiske parti og regjeringspolitikere reiser til Romania og Jugoslavia, de to kommunistiske land som følger sin egen kurs.
26.Det var tirsdag kveld ennå uvisst om Tsjernenko hadde til hensikt å møte den kinesiske visestatsminister Wan Li, som er den høyeststående kineser som har besøkt Moskva på 20 år.
27.Det viste ikke minst den kinesiske turneren Li Ning efter at amerikaneren Peter Widmar hadde fått 10 blank i bøylehest.
28.Dette sa direktør Einar Li i det nye Senter for Teknologisk ledelse (SETEK) da senteret formelt ble etablert mandag.
29.Dette var presidentene Ronald Reagan og Li Xiannian enige om under sin første samtale efter at Reagan igår kom til Peking på offisielt besøk.
30.Efter å ha opptrådt i TVprogrammet" Levande Li vet" i Sverige, fikk jeg kilovis med post fra store kvinner som takket for at noen endelig tenkte på dem.
Liknende ord

 
 

li som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) liliendelidd
Indikativ
1. Presens
jeglir
dulir
hanlir
vilir
derelir
delir
8. Presens perfektum
jeghar lidd
duhar lidd
hanhar lidd
vihar lidd
derehar lidd
dehar lidd
2. Preteritum (Fortid)
jegled
duled
hanled
viled
dereled
deled
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lidd
duhadde lidd
hanhadde lidd
vihadde lidd
derehadde lidd
dehadde lidd
4a. Presens futurum
jegvil/skal li
duvil/skal li
hanvil/skal li
vivil/skal li
derevil/skal li
devil/skal li
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lidd
duvil/skal ha lidd
hanvil/skal ha lidd
vivil/skal ha lidd
derevil/skal ha lidd
devil/skal ha lidd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle li
duville/skulle li
hanville/skulle li
viville/skulle li
dereville/skulle li
deville/skulle li
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lidd
duville/skulle ha lidd
hanville/skulle ha lidd
viville/skulle ha lidd
dereville/skulle ha lidd
deville/skulle ha lidd
Imperativ
Bekreftende
duli
viLa oss li
dereli
Nektende
duikke li! (li ikke)
dereikke li! (li ikke)
Dine siste søk