Norsk-Engelsk oversettelse av lik

Oversettelse av ordet lik fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lik på engelsk

lik
begravelsesubst. corpse, dead body, remains [formal]
  likhetadjektiv like [formal], similar, alike, such
Synonymer for lik
Avledede ord av lik
alkoholiker, offentlig verneplikt, anblikk, annengradslikning, angelika, englelikt, anglikaner, anglikanisme, anglikansk, anglikanske, anislikør, apeliknende, eplelikør, applikere, applikator, tilbakeblikk, likteppe, basilika, bhandle ulikt, bestående av to likelydende eksempler, skummelt blikk, blikk, blikkfang, blikkstille, dele likt, delikat, delikatesse, delikatessebutikk, dellikvid, likvake, Dominikanske Republikk, duplikator, duplikat, desslike, eliksir, encyklika, et øyeblikk, falle på ulike dager, flik, follikel
for et øyeblikk, for øyeblikket, forlikende, forliking, forplikte, forpliktende, forpliktelse, forpliktet, fordekte blikk, fullt ut like, førti like, gjennomtrengende blikk, like, like å konkurrere, gjemme som relikvie, gudelik, hallik, harme i blikket, hastig blikk, helikopter, hydraulikk, i likevekt, i like deler, i rett øyeblikk, i det rette øyeblikket, implikasjon, innblikk, ikke likevekt, øyeblikkelig hjelp, Den irske republikanske armé, kjempelik, kaliko, kaste et blikk, kaste forelskede blikk, katolikk, klikk, klikke, klikking, kolikk, komplikasjon, konflikt, kjøttlik, kryddernellik, kykkeliky, legge igjen som dellikvid, lik-, lik øl, like bra, like mange, like mye, like god, likt, likens, likeartet, likeså, likesinnet, liketende ond ånd, likbåre, likebeint, likbrenning, likeform, likeformet, likegyldig, likegyldighet, likhet, likkiste, likne, likne helt, likegladhet, likør, likeretter, likesindig, liksom, likestille, likestilte, likstivhet, likestrøm, liksvøpe, liktorn, likebetydende, likbil, likevel, likeverdig, likeverdighet, likvider, likvidator, likvidere, likvidering, likviditet, lumskt blikk, menneskelig innblikk, med henblikk på, med et sideblikk, med falkeblikk, med ulike nivå, med skaperglade blikk, mellom ulike raser, men likevel, meningskonflikter, multiplikasjon, multiplikasjonstabell, nellik, mislike, øyeblikk, øyeblikkelig, øyeblikkligen, øyeblikksbilde, ulik, ulike, uliknende, ulikhet, ulikttenkende, ordne slik at, på et øyeblikk, på øyeblikket, på samme øyeblikk som, pelikan, plikt, pliktfølelse, pliktskyldig, plikttro, plikttrohet, plikttrofasthet, poliklinikk, poliklinisk pasient, presis like, presis like… som, publikum, publikasjon, komme i konflikt, relikvie, relikvieskrin, replikk, republikk, republikaner, republikanisme, republikansk, slik at, slik, slike, slik som dette, silikat, silikon, silikose, skattepliktig, skinnlikhet, skolepliktig, slikk, slikke, snar replikk, som fanger blikket, som forårsaker meningskonflikter, spøkefullt blikk, statuelik, stirrende blikk, supplikant, tollpliktig, tystnadsplikt, uglelik, uten forpliktelse, uten forpliktelser, uten like, være av ulik mening, være lik, være ulik, være ulikt, være opp i dagen lik, verneplikt, vernepliktig, ved første blikk, etterlikne, forlike, ilikne, likerette, plikte, sammenlikne, skjønnslikne, supplikkere, vedlikeholde, æresforplikte, allikevel, basilikum, blikkboks, blikkenslagerverksted, blikkplate, etterliknende, flikking, follikkel, grave opp lik, hælflikk, i lik avstand, ikke like, jeg liker deg, kaste et blikk på, likbleik, likbål, like ved, likedan, likefram, likefrem, likefremt, likeledes, likemann, likestilling, likevekt, likevekttilstand, likgift, likhus, likklede, liknelse, liknende, likning, likskue, likvidasjon, likvogn, lystent blikk, olmt blikk, oppgraving av lik, pliktoppfyllende, pliktskyldigst, replikasjon, sammenlikning, sammenlikningstest, sinnslikevekt, slik er det, slikket, slikking, som bruker begge hender like godt, stemmelikhet, søskenlikhet, tilhenger av likhetsprinsippet, uforpliktende, ulikesidet, vedlikehold, vedlikeholdt, vikeplikt, være i konflikt, øyeblikkelig behov, overblikk, fyllik, like fullt, ulikeartet, applikasjon, godt likt, likeens, lik, tillike, tillikemed, uforpliktet, like fot, likevektig, endelikt, relikt, likferd, replika, forlik, formlikhet, liketil, rette blikket mot, havblikk, slikkeri, flikke, oblikk, replikkveksling, publikumsfavoritt, likestilt, formlik, i dette øyeblikk, likåpning
Anagram av lik

kli

Liknende ord

 
 

Wiki
Lik eller kadaver er en død kropp. Lik brukes stort sett for å beskrive døde mennesker, mens kadaver (eller åtsel) som regel omhandler døde dyr. Undersøkelse av døde kropper kalles for obduksjon.

Fler eksempler
1.Det må slås fast som et prinsipp at egenbetaling skal være lik uansett om man går til fastlønnet lege, lege med avtale eller lege uten avtale.
2.Jern og Metall ikke hadde fått tilbud om en avtale som ga et klart prinsippielt uttrykk for at målet med det utredningsarbeid som nå skal finne sted, er innføring av lik arbeidstid for arbeidere og funksjonærer på 37,5 timer i uka.
3.Joda, arbeidere skal nok få 37,5 timers uke (dvs. lik arbeidstid) om 68 år, - hvis de da har gjort seg fortjent til det".
4.Men hvem drepte Harry ?" fra 1955 er en sort komedie om et lik som begraves om og om igjen.
5.Når vi senker prisen i et oljemarked / får vi en oppdrift som er lik vekten av OPECs fortrengte uenighet.
6.Running as fast as You can" - i forrykende tempo fører tankene til Cecil Taylors raske fingre, og stilen er ganske lik.
7.Samtidig som LO her vil slå ring om fellesgodene og den fulle sysselsetting, står en beinhardt på kravet om en femte ferieuke, lik arbeidstid for alle på 37.5 timers uke og valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år.
8.Malstrøm" blir, lik de britiske TVseriene som vi kjenner i Norge fra før, fullspekket med mystikk, spenning og romantikk, sier manusforfatter Michael Bird, kjent for blant annet" Onedinlinjen".
9.Bensinprisen må være lik i hele landet, lyder et annet forslag til programpost, samtidig som det heter at bruk av personbil ikke må beskattes ytterligere.
10.Da borgermesteren sa han ville ha lik premieutbetaling i de klassene, trodde jeg han mente førsteplassen, sier Lebow, som nok noe motstrebende er gått med på å heve også premiene for nummer to og nummer tre.
11.De ansatte i det gamle Porsgrunns Dagblad vil selvfølgelig kunne søke stillinger i det nye Porsgrunns Dagblad på lik linje med andre søkere, sier redaktør Jacobsen.
12.Den er lik over hele verden, sier hun og lurer på om hun klarer å lokke sin egen vertsfamilie med på karneval i Oslo.
13.Den nye lovens påbud til kommunene om fysioterapitjenester på lik linje med lege og sykepleiertjenester setter fysioterapeutene i en stilling som andre yrkesgrupper vil misunne dem.
14.Den skal hete" 52 mord i året er lik ett mord i uken", for det skjedde visst 52 mord i Norge ifjor.
15.Den var lik denne matchen.
16.Dersom utviklingen fortsetter som i tiden efter 1977, vil vi oppnå lik representasjon for menn og kvinner på Stortinget i 2009.
17.Det blir isåfall over mitt lik, fastslo president Ronald Reagan da han i helgen ble konfrontert med avismeldinger om at det er trukket opp alternative planer for skatteøkninger efter valget.
18.Det er et mål for kvinner å få delta i en idrett lik den menn utøver, men utviklingen må også innebære at kvinnelige verdier og egenskaper blir tatt vare på.
19.Det er helt klart at forlagene, som har profesjonell pedagogisk kompetanse, må utvikle programvare på lik linje med andre hjelpemidler som lydbånd, billedbånd og lysbilder, sier forlagssjef William Nygaard.
20.Det er på tide at vi avromantiserer det norske flagg, og at vi setter norsk skipsfart på lik linje med norsk industri som blir oppmuntret til å gå ut.
21.Det er spesielt i krisesituasjoner hvor redningspersonell plutelig blir stilt overfor blod, skader, lik og ting de ikke har opplevd før at" debriefing" er aktuelt.
22.Det er å håpe at bispedømmerådene følger lik praksis over hele landet, slik at ikke Den norske kirke efterhvert blir til" de norske kirker".
23.Det går ulike rykter om hva som er skjedd med Masoud, men sikkert er det at han nu er et lik et politisk lik, skriver Røde Stjerne.
24.Det har lenge vært en misforståelse når det gjelder fordelingen av forbruksgoder under sosialismen, at den skulle være lik for alle...
25.Det tar et par timer å balsamere et lik, fortsetter Ridner.
26.Det vi måtte gjøre var å" operere" et lik og utlevere det til tyskerne med beskjed om at AKmannen døde under operasjonen.
27.Disse spørsmål må nå avklares så fort som mulig, slik at det kan bli lik praksis for samtlige pasienter, mener Kåre Molne.
28.Du er mer lik personen i" Frie fugla" ?
29.Et hovedmål i politikken overfor funksjonshemmede må være å legge forholdene til rette, slik at de kan delta på lik linje med andre på alle områder i samfunnslivet.
30.Flere krefter må inn i utbyggingen, mente møtet, - og de må konkurrere på lik linje.
Dine siste søk
lik