Norsk-Engelsk oversettelse av loppe

Oversettelse av ordet loppe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

loppe på engelsk

loppe
entomologisubst. flea
Synonymer for loppe
Avledede ord av loppe
Fler eksempler
1.Han visste at han kunne loppe meg - og som den samfunnsstøtte han er, kan han også bruke politiet mot meg.
2.Husk Obels Plads, torvet med loppe og antikvitetsmarked på sommerlørdager !
3.Men Nedre Eiker Lions, som skal arrangere loppemarked i Mjøndalen fredag og lørdag, fikk forleden dag et tilbud om å overta en litt vanlig loppe, nemlig en traktor.
4.Akkurat når det gjelder å være sprek som en loppe, er kanskje sammenligningen noe i overkant.
5.En loppe kan hoppe 20 cm i været og 35 cm i lengde.
6.En ordentlig loppe er den ikke riktignok, denne ubehagelige sommergjesten.
7.Ofte bruker vi bilder fra dyreverdenen : sleip som en ål, sterk som en stut, kattaktig, sprek som en loppe osv.
Liknende ord

 
 

loppe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) loppeloppendeloppet
Indikativ
1. Presens
jeglopper
dulopper
hanlopper
vilopper
derelopper
delopper
8. Presens perfektum
jeghar loppet
duhar loppet
hanhar loppet
vihar loppet
derehar loppet
dehar loppet
2. Preteritum (Fortid)
jegloppet
duloppet
hanloppet
viloppet
dereloppet
deloppet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde loppet
duhadde loppet
hanhadde loppet
vihadde loppet
derehadde loppet
dehadde loppet
4a. Presens futurum
jegvil/skal loppe
duvil/skal loppe
hanvil/skal loppe
vivil/skal loppe
derevil/skal loppe
devil/skal loppe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha loppet
duvil/skal ha loppet
hanvil/skal ha loppet
vivil/skal ha loppet
derevil/skal ha loppet
devil/skal ha loppet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle loppe
duville/skulle loppe
hanville/skulle loppe
viville/skulle loppe
dereville/skulle loppe
deville/skulle loppe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha loppet
duville/skulle ha loppet
hanville/skulle ha loppet
viville/skulle ha loppet
dereville/skulle ha loppet
deville/skulle ha loppet
Imperativ
Bekreftende
dulopp
viLa oss loppe
derelopp
Nektende
duikke lopp! (lopp ikke)
dereikke lopp! (lopp ikke)
Dine siste søk