Norsk-Engelsk oversettelse av målbevisst

Oversettelse av ordet målbevisst fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

målbevisst på engelsk

målbevisst
oppførseladjektiv purposeful, single-minded
Synonymer for målbevisst
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Nobelkomiteen har gitt et håndslag til en person som er blitt et ledende symbol for en kamp som bare kan vinnes gjennom målbevisst tålmodighet.
2.Det er svært viktig å få samlet ressursene i en mer målbevisst markedsføring av næringen, sa Holgersen.
3.Det er vår filosofi at kombinasjonen målbevisst politisk jobbing og sosiale innslag - en ferie med mening er den riktige veien å gå, sier Barth, som regner med stor aldersspredning blant deltagerne.
4.Fra det øyeblikk vi overtok regjeringsansvaret i 1981, har vi målbevisst øket vår profil på alle områder hvor vi kan støtte opp om arbeidet for en virkelig nedrustning.
5.Jeg er alltid målbevisst, ler Knut.
6.Kristelig Folkeparti må ved enhver snledning arbeide målbevisst for sitt abortsyn.
7.Men jeg mistet aldri troen på meg selv, har hele tiden vært målbevisst, sier Hroar.
8.Målbevisst innsats og sterkere virkemidler må til for å heve den hygieniske standard i en rekke virksomheter som produserer og omsetter matvarer i Oslo, opplyser byveterinær Per Høybråten i næringsmiddelkontrollens årsrapport for 1983.
9.Regjeringen arbeider nå målbevisst for å bedre arbeidsvilkårene for små og mellomstore bedrifter, og for å gjøre det lettere for den som vil etablere ny virksmhet.
10.Valerie har jobbet hardt, og er en meget målbevisst person, sier Griffith.
11.Vi vil gå skrittvis, men målbevisst frem, sa Syse.
12.Aktivt og målbevisst.
13.Alle skrittet målbevisst mot Grands indre gemakker.
14.Andrea Schøne målbevisst og konsentrert i gulløpet på 3000 meter.
15.Arve Seland er en meget målbevisst herremann.
16.At hun er skorpion og dermed sta, følsom og målbevisst, for eksempel.
17.Beth Fletcher (til høyre) har i over tyve år satset målbevisst for å havne i direktørstolen.
18.Byen må derfor satse målbevisst på å overbevise CIO om at de rent kvalitetsmessig er de andre overlegne, og at de virkelig vet hva de driver med, sier Jan Gulbrandsen som er en varm tilhenger av Lillehammer som OLby og som langtfra vil høre snakk om at den er chanseløs i kampen mot i første rekke Falun / Åre og kvartetten Reit im Winkl, Ruhpolding, Inzell, Berchtesgaden.
19.Både han og William M. Laffarty er inne på spesielle politiske forhold i de første efterkrigsårene, da Arbeiderpartiet viste en langt mer målbevisst holdning enn Høyre og de andre ikkesosialistiske partiene.
20.DETTE forsøker man målbevisst å oppnå, både gjennom reisning av nye boliger og ved utbedring og øket bokvalitet innen den etablerte bebyggelse.
21.Da hadde Karpov slått seg målbevisst frem gjennom kandidatmatchene og kronet verket med å beseire Viktor Kortsjnoj i kandidatfinalen.
22.Dagens resultater er oppnådd ved målbevisst arbeid og store investeringer siden SSAB ble dannet i 1978.
23.Dels fordi de ikke målbevisst sikter dit, dels fordi mennene ikke vil ha dem der.
24.Det er derfor ønskelig at man gradvis og målbevisst søker å arbeide seg fremover mot en integrering av de to selskaper.
25.Det er tydelig at nordmenn er redde for barneidretten, men det er bare å se i øynene at alpinister må satse målbevisst allerede i svært ung alder for å nå toppen internasjonalt, sier Kurt Hoch.
26.Det forutsetter bare en slump fantasi innenfor ledelsen i NRK, dertil en målbevisst vilje til å fange inn den brede lytter og seerskaren ved hjelp av andre midler en det underholdende.
27.Det nytter lite med sterk fornyelsesevne og målbevisst produktutvikling dersom man produserer for lager.
28.Det skyldes delvis et målbevisst politisk arbeid.
29.Det som slo en på vei til hennes kontor i regjeringskvartalet rett overfor nasjonalforsamlingen i New Delhi, var at en målbevisst attentatmann ikke ville ha særlige vanskeligheter med å få myrdet regjeringssjefen.
30.Det som trengs, er en konsekvent og målbevisst politikk for å skape grunnlag for varig fremgang.
Dine siste søk