Norsk-Engelsk oversettelse av manglende overensstemmelse

Oversettelse av ordet manglende overensstemmelse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

manglende overensstemmelse på engelsk

manglende overensstemmelse
jamførelsesubst. disagreement, discrepancy

 
 

Fler eksempler
1.Svært ofte er det manglende overensstemmelse mellom artikkelens innhold og overskriften.
Dine siste søk