Norsk-Engelsk oversettelse av med unntak av

Oversettelse av ordet med unntak av fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

med unntak av på engelsk

med unntak av
utenomannet barring, excepting, except for, but, if not, saving [formal], save [formal]
Eksempler med oversettelse
Men unntak har forekommet.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Etter kvart vart dette til 17 svære folioband, eitt for kvart fylke med unntak av Finnmark, som ikkje hadde same matrikkelordning som resten av landet.
2.Høyre har stemt for alt som finnes av sperringer med unntak av sperringen i Hedmarksgaten, som Tetzschner lar seg avbilde ved - endog med sag !
3.Med unntak av enkelte høyteknifiserte enklaver kunne en hel nasjon av lærere og joggere, sosionomer og gartnere, pleiere og småsyslere utfolde seg i et 324 000 kvadratkilometer stort friluftsmuseum.
4.Song of Norway" arrangeres hver kveld frem til 16. august med unntak av lørdag og søndag.
5.Behovet for kollektive boformer berører hele befolkningen med unntak av menn i alderen 3560 år med hjemmeværende eller frivillig dobbeltarbeidende koner, heter det i rapporten, som derefter slår fast at" ironisk nok er det nettopp menn i disse aldersgrupper (og familiesituasjon ?) som fastlegger og styrer boligpolitikken".
6.Det hjelper ikke med fine målsetninger, vi må ha en finansieringsordning som gjør det mulig å oppfylle målsetningene, sa Berntsen, og mente at på dette området var det dessverre liten forskjell på Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, med unntak av satsningen på Husbankfinansierte boliger.
7.I Gaza og på vestbredden av Jordan fungerer samarbeidet godt, med unntak av Ramallah, hvor vi har måttet stenge en lærerskole.
8.Jeg har ennå ikke fått svar på min henvendelse til Riksadvokaten, og er heller ikke blitt tilstillet noen av sakens dokumenter, med unntak av de sakkyndiges rapporter.
9.Kansje med unntak av litt ekstra Dvitamin om vinteren.
10.Med unntak av Kirsti Jaråker ga ingen av formannskandidatene utrykk for at de var interessert i en plass som menig styremedlem.
11.Med unntak av Olav Hansson, som holdt en aldri så liten akrobatisk oppvisning, hoppet guttene omtrent slik de har gjort det under treningen, sier Rimeslåtten.
12.Signalene fra Staten er greie når det gjelder markeringen av distriktshensyn og vekt på husdyrsektoren, med unntak av saueholdet.
13.Aktor påsto straffene gjort betinget, med unntak av Ødegård som også er tiltalt og har tilstått promillekjøring.
14.Alderen varierer fra 25 til 40, med unntak av Sottsass selv, som er i midten av 60årene.
15.Alf har med unntak av et par sesonger rodd dobbeltsculler siden 1974, og han har aldri blitt dårligere enn nummer tre i noe mesterskap - før iår.
16.Alle aldersgrupper, med unntak av gruppen mellom 45 og 59 år, har opplevet en betydelig økning i andelen langtidsledige.
17.Alle arabiske land støtter Irak, vel å merke med unntak av Syria, som er en av Sovjet - Unionens støttespillere i Midt - Østen.
18.Alle berørte parter, med unntak av druserlederen Walid Jumblatt, skal ha sluttet seg til fredsplanen.
19.Alle disse spørsmålene, med unntak av det siste som ikke betingelsesløst kan få min tilslutning, har tidligere vært reist overfor overordnede myndigheter både fra Postverkets ledelse og etatens organisasjoner.
20.Alle divisjoner innen Orklakonsernet viser fremgang, med unntak av Høyer Ellefsen hvor overskuddet er noe redusert.
21.Alle nasjoners fartøyer som fisker i området, med unntak av de spanske, har efterkommet Kystvaktens anmodning om ikke å fiske der.
22.Alle refleksene som ble undersøkt - med unntak av ett - var verdiløse som refleks efter 10 gangers vask.
23.Amerikanske statsborgere, med unntak av en håndfull etniske albanere som emigrerte før kommunistene tok makten i 1944, kan ikke besøke landet.
24.Andre typer narkotika, med unntak av amfetamin, ser også ut til å ha stagnert.
25.Arafat vil i Peking møte hele den kinesiske toppledelsen med unntak av partisjef Hu Yaobang, som er i NordKorea.
26.Av" 16 på topp" aksjene viste samtlige selskaper oppgang med unntak av Saga som var to kroner svakere på ukebasis.
27.Av ialt 60 faste kommunale legestillinger er alle besatt med unntak av to, som nå er utlyst.
28.Blant andre som har gitt sin støtte, kan nevnes Arbeiderpartiet, Venstre, SV, de politiske ungdomsorganisasjoner (med unntak av Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom), de teologiske og filosofiske fakulteter i Oslo og Rettspolitisk Forening.
29.Brynetrener Kent Karlsson stiller med samme mannskap, med unntak av at Paul Folkvord spiller fra start mot Kongsvinger.
30.Censurens tøyler er meget slakkere enn i noen annen øststat - kanskje med unntak av Ungarn, hvor problemene tross alt er betydelig mindre når det gjelder økonomiske feilslag både på lavere og høyere plan.
Dine siste søk