Norsk-Engelsk oversettelse av miljøpolitikk

Oversettelse av ordet miljøpolitikk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

miljøpolitikk på engelsk

miljøpolitikk
allmenn? Environmental Policy
Synonymer for miljøpolitikk

 
 

Fler eksempler
1.Det er Presthus og olje og energiminister Kåre Kristiansen som styrer vår miljøpolitikk.
2.Tross stor avstand i f. eks. sosialpolitikk og miljøpolitikk mellom Høyre og Venstre, har vi også viktige fellestrekk.
3.Den nye lederen i Det internasjonale energibyrået, vesttyske Helga Steeg, vil gjerne se et nærmere samspill mellom energipolitikk og miljøpolitikk.
4.Der man fortsatt står fritt til å slåss for Senterpartiets miljøpolitikk uten overordnet styring av statsministeren og olje og energiministeren, må man gjøre også det.
5.Dessuten skal landsmøtet vedta to manifester, ett om mediepolitikk og ett om miljøpolitikk.
6.Dessuten ville hun gjerne se et nærmere samspill i IEAlandene mellom energipolitikk og miljøpolitikk.
7.Dette har både med miljøpolitikk og ressurssparing å gjøre.
8.I forhold til den andre 100årsjubilanten i 1984, Høyre, har vi på tross av stor forskjell i synet på sosialpolitikk og miljøpolitikk viktige fellestrekk.
9.Med sin opptreden i hvalfangstsaken føres Norge inn i en helt uholdbar internasjonal miljøpolitikk som skader hele Norden, hevder artikkelforfatteren.
10.Miljøpolitikk skal være en viktig sak for Senterpartiet.
11.Møtet ble avtalt på det økonomiske toppmøte i London i juni, og miljøvernminister Jenkin fremholder at rapporten til Bonntoppmøtet vil påpeke den nære sammenheng mellom miljøpolitikk og økonomisk politikk.
12.Politiske handlinger som sysselsettingspolitikk, familiepolitikk og miljøpolitikk er også viktige virkemidler i alkoholomsorgen både når det gjelder kvinner og menn.
13.Således føres Norge inn i en helt uholdbar internasjonal miljøpolitikk, som ikke bare skader Norges renomme, men hele Nordens, eftersom de nordiske land oppleves som en helhet ute i verden.
14.Unge Venstres leder, Erling Moe, opplyser til Venstres Pressekontor at det forberedes et festskrift til jubileet, hvor man istedenfor tilbakeblikk vil legge opp til debatt om partiets ideologi, om miljøpolitikk og om partiets vei videre.
15.Vi har en regjering uten miljøpolitikk.
16.Det Lyng kaller stenge og strupepolitikk, kaller vi miljøpolitikk.
17.Inntil Arbeiderpartiet har sagt farvel til kraftsosialismen, er det ingen grunn til å stole på partiets miljøpolitikk.
18.Jeg tror Norge trenger følgende : bedre sosialpolitikk og miljøpolitikk og mer vekt på forskning og nyskapning i næringslivet.
19.AUF vil derfor gjøre miljøpolitikk til en topprioritert sak i tiden som kommer, fremholdt Stoltenberg.
20.Carlsson selv sa i et intervju med nyhetsbyrået TT at Socialdemokratena har begått feil og kan kritiseres på flere punkter i sin miljøpolitikk, og at man i fremtiden må ta større hensyn til miljøet.
21.DEN trauste Amund Venger (42) har nå i vel ett år stått i fremste frontlinje for norsk miljøpolitikk.
22.Det er ikke tilstrekkelig med almisser for å føre en god miljøpolitikk.
23.Efter å ha talt seg varm om Centerpartiets miljøpolitikk, får han kritiske spørsmål fra salen om hvorfor partiet ikke forbyr bruk av sprøytemidler i landbruket.
24.Et slikt parti kan aldri få velgere og innflytelse i et land der folk flest ikke merker direkte miljøødeleggelser, eller der mange partier inkluderer miljøpolitikk i sine programmer og gjør temaet overflødig, sa NUVlederen Erling Moe i sitt innledningsforedrag under Unge Venstrelandsmøtet i Trondheim igår kveld. han efterlyste" et modig Venstre".
25.Forståsegpåere hevder at det var feil av Venstre å satse mye på miljøpolitikk i valgkampen.
26.I tillegg til at landsmøtet i debatten om det nye økonomiske programmet la sterk vekt på miljøpolitikk, ble programdebatten også preget av ønsket om flere familiepolitiske reformer.
27.Jeg følte det derimot som en forpliktelse, sammen med å vise et sterkt sosialt engasjement, å øke bevisstheten omkring miljøpolitikk.
28.Koritzinskys visjon aktualiserer den gamle spenning mellom miljøpolitikk og industriarbeidsplasser.
29.Miljøpolitikk er blitt et tverrpolitisk tema som ingen kan snike seg unna, sier han.
30.Miljøpolitikk sammen med internasjonalt engasjement og en sosialliberal profil vil være Venstres politiske fundament fremover.
Dine siste søk