Norsk-Engelsk oversettelse av misregne

Oversettelse av ordet misregne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

misregne på engelsk

misregne
allmennverb miscalculate
Liknende ord

 
 

misregne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) misregnemisregnendemisregnet
Indikativ
1. Presens
jegmisregner
dumisregner
hanmisregner
vimisregner
deremisregner
demisregner
8. Presens perfektum
jeghar misregnet
duhar misregnet
hanhar misregnet
vihar misregnet
derehar misregnet
dehar misregnet
2. Preteritum (Fortid)
jegmisregnet
dumisregnet
hanmisregnet
vimisregnet
deremisregnet
demisregnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde misregnet
duhadde misregnet
hanhadde misregnet
vihadde misregnet
derehadde misregnet
dehadde misregnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal misregne
duvil/skal misregne
hanvil/skal misregne
vivil/skal misregne
derevil/skal misregne
devil/skal misregne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha misregnet
duvil/skal ha misregnet
hanvil/skal ha misregnet
vivil/skal ha misregnet
derevil/skal ha misregnet
devil/skal ha misregnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle misregne
duville/skulle misregne
hanville/skulle misregne
viville/skulle misregne
dereville/skulle misregne
deville/skulle misregne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha misregnet
duville/skulle ha misregnet
hanville/skulle ha misregnet
viville/skulle ha misregnet
dereville/skulle ha misregnet
deville/skulle ha misregnet
Imperativ
Bekreftende
dumisregn
viLa oss misregne
deremisregn
Nektende
duikke misregn! (misregn ikke)
dereikke misregn! (misregn ikke)
Dine siste søk