Norsk-Engelsk oversettelse av monoftong

Oversettelse av ordet monoftong fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

monoftong på engelsk

monoftong
lingvistikksubst. monophthong
Liknende ord

 
 

Wiki
En monoftong er en «ren» vokallyd der artikuleringen både på begynnelse og slutt av vokalen er fast og ikke glir opp eller ned mot en ny posisjon mot slutten. Dette står i motsetning til en diftong der vokaler glir over i hverandre. Et eksempel på monoftonger er ordet spautgifter, der a og u uttales hver for seg, mens i for eksempel pause uttales a og u sammen og er derfor en diftong.

Dine siste søk