Norsk-Engelsk oversettelse av motløshet

Oversettelse av ordet motløshet fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motløshet på engelsk

motløshet
nedstemthetsubst. dejection, disheartenment, discouragement
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.... gledesolje for sørgedrakt og lovsang i stedet for motløshet...
2.Det er motløshet og misnøye blant folk.
3.Efter bare 16 måneder med regjeringsmakt, har De Konservative, Venstre, CentrumDemokraterne og Kristeligt Folkeparti, maktet å snu krisestemning og motløshet til optimisme og pågangsmot.
4.En fortvilelse og snev av motløshet er i ferd med å spre seg på toppadministrativt plan i fotballklubbene.
5.For da ikke å snakke om de usynlige, snikende motkreftene som vil bende dem ned : ensomhet og motløshet, hjemlengsel og sviktende helse.
6.Han binder sine medmennesker med tungsindige ord og motløshet.
7.Jeg merket en stigende følelse av motløshet - alle ville ha yngre menn med andre kvalifikasjoner enn jeg hadde.
8.Men hvis de ansatte ikke i rimelig grad får tilfredsstilt sine behov, kan det føre til blant annet aggresjon, interesseløshet, manglende initiativ og motløshet.
9.Motløshet og depresjon er iferd med å ta over på et streik og kriserammet Island.
10.Omveltninger i FDP - som er preget av indre motløshet og sviktende stemmetall - vil også åpne for viktige poster i Bonn for Kohls rival, Franz Josef Strauss, som leder partiet CSU i Bayern.
11.Vi hører om overgrep og sviktende solidaritet i kameratflokker og i familiene, og om enkeltmenneskers motløshet, apati og psykiske lidelser.
12.Min egen psykiske tilstand var preget av motgang og motløshet.
13.En kraft som bærer når angst og motløshet truer med å ta overhånd.
14.For å bevare demokratiet i VestEuropa, for å motvirke følelsen av motløshet og inngi nytt håp, iverksatte De forente stater Marshallplanen.
15.Motløshet og frustrasjon.
16.Og motløshet.
17.Også samboeren hevdet at den stadig truselen om å bli satt på gaten, hadde ført til motløshet.
18.Tross sterk overbevisning og vilje til innsats, gjør det seg gjeldende mye motløshet.
19.Underskudd er snudd til overskudd, pessimisme og motløshet er snudd til optimisme og pågangsmot.
Dine siste søk