Norsk-Engelsk oversettelse av motsette seg

Oversettelse av ordet motsette seg fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motsette seg på engelsk

motsette seg
allmennverb go against
  meningsforskjellverb contravene [formal], oppose
  motstandverb oppose, resist, be opposed to, be set against
  folkverb counter, oppose, act in opposition to
  trosseverb defy, resist, brave
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Som formannen i finanskomiteen Petter Thomassen tidligere har påpakt vil Høyre absolutt ikke motsette seg fellesløsninger som kan føre til at vi får et bedre skattesystem.
2.Som formannen i finanskomiteen Petter Thomassen tidligere har påpekt, vil Høyre absolutt ikke motsette seg fellesløsninger som kan føre til at vi får et bedre skattesystem.
3.Det er styrets oppgave med nebb og klør å motsette seg at Investa får flertall i Norcem, sa styremedlem Lars Christensen på en pressekonferanse igår.
4.Ethvert land på det amerikanske kontinent må gjøre sitt ytterste for å unngå krig ved å respektere og forsvare folkenes suverne rett til å avgjøre sin egen skjebne og ved å motsette seg intervensjoner av enhver type.
5.Aktoratet erklærte at myndighetene vil motsette seg" alle forsøk på å skape uro".
6.Arbeiderpartiet vil således motsette seg at inntektene går til Staten gjennom eierandeler til Olje - og energidepartementet.
7.Berenstein skal ha blitt dømt til fire år, anklaget for å motsette seg arrestasjon.
8.Borgermester HansJoachim Schnuecker sa til pressen at han ville motsette seg flere SSmøter i byen.
9.Borgermesteren i Olympia gjorde kjent vedtaket om å motsette seg det planlagte sponsorløpet i forbindelse med at fakkelen ble overrakt arrangørene i Sarajevo for to uker siden.
10.Brødrene Arne jr. og Wilhelm P. Blystad, som nå eier 51,5, prosent av aksjene i Bergenske vil motsette seg avtalen med mindre NCL kan gå god for verdien av de NCLaksjene Bergenske og Nordenfjeldske skal overta som en del av oppgjøret for RVL.
11.Bydelsutvalg 4 understreker i sitt høringssvar at man vil motsette seg nedleggelse av Bislet bad.
12.Da mødrene forkastet rollene som" barnekvinner" og protesterte mot å bli beskyttet som et slags kjæledyr, begynte de også å motsette seg at deres barn ble behandlet på samme måte, sier hun.
13.De er hittil møtt med makt, men ingen kan garantere de tyrkiske myndigheters makt og vilje til også i fremtiden å motsette seg kravet om å gjøre Justinians kirke til det den var før Atatyrk, til islams største moske.
14.De hevder at det er amerikanerne som har skapt disse problemene ved å innstille sin økonomiske hjelp, legge restriksjoner på kjøp av nicaraguanske varer og ved å motsette seg at Nicaragua får internasjonale lån.
15.Den militære oppgave består i å okkupere et nærmere bestemt geografisk område eller å motsette seg motpartens okkupasjon, eventuelt på annen måte å påtvinge motparten sine betingelser.
16.Den spionsiktede Treholt vil neppe motsette seg fengsling.
17.Der manglet imidlertid ikke bedrevitere som med stor skråsikkerhet hevdet at kommunen tvertimot ville bli påført så betydelige ekstrautgifter, at man allikevel ikke kunne unngå å si opp folk og at de ansatte ville motsette seg en slik ordning.
18.Der vil man neppe motsette seg hverken fusjon eller overtagelse, hvis man finner at det er riktig.
19.Derimot ville han ikke motsette seg initiativet hvis tidligere elever" som ser tilbake på skoletiden med glede" gikk sammen om å skaffe pengene.
20.Dersom det ikke er hjemmel for å innføre kjøreavgifter (selv om Personbilutvalget juridisk synes å sidestille bompenger og kjøreavgifter), vil neppe det borgerlige flertall på Stortinget motsette seg fornuftig begrunnede kjøreavgifter.
21.Dersom fornærmede ønsker å møte med en venn eller fortrolig, bør politiet ikke motsette seg dette.
22.Dertil, erklæres det, kommer fagbevegelsen til å motsette seg alle forsøk på å nedbygge eller privatisere deler av det offentlige helsevesen.
23.Det ble videre hevdet at dersom en arbeidstager skulle motsette seg å avslutte arbeidsforholdet frivillig, og bedriften fortsatt ønsket han skulle fratre, må det alminnelige arbeidsvern komme inn.
24.Det er en utvikling som byen burde motsette seg, ikke støtte før eventuelle statlige vedtak er gjort, sier rektor Hans Fr. Grøgaard til Aftenposten.
25.Det er imidlertid ikke ventet at komiteen vil avgi noe klart ønske om hvorvidt regjeringen bør gå inn for eller motsette seg at statsselskapet British Gas kjøper den norske Sleipnergassen.
26.Det er likevel ikke slik at en kommunal etat kan motsette seg å utføre et slikt pålegg, uansett hvor lite lystbetont det er.
27.Det hele skal avgjøres på en ekstraordinær generalforsamling til Fagerstas advokat, Carl J. Hambro, skriver i et brev til Handelsdepartementet og Oslo Børs at FagerstadHaak sammen med andre aksjonærer selskapet har kontakt med, representerer mer enn 20 prosent av selskapets totale kapital, og at disse aksjonærer vil motsette seg den foreslåtte vedtektsendring.
28.Det kan tenkes at russerne ikke klarer å følge efter, og da vil de motsette seg å fjerne atomvåpnene, siden de ellers vil miste sin evne til avskrekking, sa han i sin innledning på det internasjonale symposiet med forskere, politikere og atomvåpenmotstandere som deltagere.
29.Det tror vi nok også Høyre vil innse, og ikke skape samarbeidsvansker ved blankt å motsette seg reformarbeidet.
30.Det vil da ikke være nødvendig å motsette seg kommisjonens anmodning.
Dine siste søk