Norsk-Engelsk oversettelse av motta

Oversettelse av ordet motta fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motta på engelsk

motta
besøkerverb receive
  personverb take in
  akseptereverb accept, receive, take
  idéverb receive
Synonymer for motta
Avledede ord av motta
Anagram av motta
Fler eksempler
1.Den faste representasjon kan foreløbig dessverre ikke motta noen besøkende.
2.Forutsetningen er at den etat som skal motta slike meldinger, har inngående kunnskaper om de samlede redningsressursene, forutsetninger for å vurdere redningstaktiske / materielltekniske forhold samt tilstrekkelig akuttmedisinsk innsikt.
3.Den 6. juni har jeg den ære å motta Deres Majestet sammen med norske krigsveteraner til strendene hvor invasjonen fant sted.
4.Der håper jeg å møte Joan Benoit igjen, og dessuten Rosa Motta, sier Ingrid, og legger altså ikke skjul på at hun snarest mulig vil ha revansj over disse to efter nederlaget søndag.
5.Dersom den amerikanske regjering sier seg villig til å motta alle forbryterne, kan våre to land drøfte saken, sa Mai til reportere.
6.Det er en selvsagt ting å snakke med amerikanerne, eller å motta innbydelser til gratisreiser i USA.
7.Det er grunnleggende for forsvaret av Norge at man legger forholdene bedre til rette for å kunne motta alliert hjelp i en krigssituasjon, påpeker forsvarsminister Anders C. Sjaastad.
8.Det er svært gledelig og inspirerende for oss å motta denne støtten spesielt når en tar i betraktning at vår forening bare har eksistert i fire år, sier tidligere leder Dag Hareide.
9.Det kan ikke lenger være en politisk selvfølge at enhver, som flytter inn i nytt husbankhus, skal motta offentlige subsidier, sa hun.
10.Det vil bedre våre muligheter for å motta alliert hjelp og ha en krigsavvergende virkning, fremholdt Sjaastad.
11.Dette er en situasjon vi nå får bedr forusetninger for å bøte på. ikke minst fordi dannelsen av et landsforbund er forutsetningen for å kunne motta økonomisk støtte i ytterligere grad.
12.Efter at vårt program" A Christmas Special" ble sendt til kommuens innbyggere annen juledag, er seerne i Bærum på sett og vis" varmet opp" til å motta kabelfjensynssendinger, sier han.
13.Fra og med idag må studentbrigadene være forberedt på å motta nye ordrer og være rede til å forsvare Managua.
14.Får vi gjennomslag for at vi må ha en egen" pott" for eldre over 80 år, betyr det at Oslo vil motta langt mer enn idag til omsorgsstøtte for disse eldre, sier Svelland.
15.Hvis norske aviser først godtar å motta pressestøtte fra skattebetalerne, ser jeg det prinsipielt ikke som unaturlig at det kan settes visse vilkår for støtten.
16.I motsetning til amerikanere, for eksempel, er nordmenn lite flinke til å gi eller motta ros.
17.Ifølge japanerne virker det som om Norge og Sverige ikke er interessert i å motta japanske turister.
18.Jeg er svært glad for å motta et slikt bevis på at arbeidet med å forbedre publikumsbehandlingen og forenkle regelverket begynner å bære frukter !
19.Jeg mener man bør spørre seg om hvordan det kan være mulig å forhandle med SovjetUnionen om vanskelige og kompliserte problemer som kontroll og begrensninger av rustninger og våpen, når det viser seg å være umulig å motta troverdig informasjon i en så enkel og ukomplisert sak som den som gjelder Sakharovs helse, sier Janouch.
20.Jeg synes nesten det er flaut å motta en utmerkelse for noe som bare er moro.
21.Kundene skal kunne motta ferske informasjoner om dagens aksjenoteringer ved hjelp av en oppkobling til vårt eget dataanlegg, forteller EDBsjef Knut Jakhelln ved Oslo Børs.
22.Man kan ikke selv mane til moderasjon og selv motta store lønnstillegg, sa Ørnhøi i debatten.
23.Mange som i norsk debatt stiller seg negative til kirkelig engasjement i sosialetiske spørsmål trykker nu biskop Desmond Tutu til sitt bryst, bemerker NRKjournalisten Tomm Kristiansen, som på tre uker har skrevet en bok om nobelprisvinneren som kommer til Norge for å motta prisen mandag og å være med på et stort antall arrangementer.
24.Men hindrer dette oss i å motta satellittsendinger som vil komme ganske snart ?
25.Men vi skammer oss ikke over å motta økonomisk støtte fra kommunen.
26.Miniubåtene kan også kommunisere eller motta meldinger i neddykket stilling.
27.Målet må være å utvikle mottagerutstyr som gjør det mulig for redningslederne ved hovedredningssentralene selv å motta nødsignaler fra satellitt, sier stasjonssjef Einar Ellingsen ved Tromsø Telemetristasjon.
28.Når teknikken i 1990årene har forandret livsforholdene våre slik at vi kan sitte hjemme og motta og formidle alt via fjernsynsskjermen og slippe å gå på jobben eller i butikken, da blir dette spørsmålet aktuelt.
29.Postverket vil kunne motta posten elektronisk via telenettet eller fysisk på en diskett eller et magnetbånd fra kunder som oppretter spesielle avtaler.
30.Reglene for å motta satellittfjernsyn i Norge blir enklere.
Liknende ord

 
 

motta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) mottamottaendemottatt
Indikativ
1. Presens
jegmottar
dumottar
hanmottar
vimottar
deremottar
demottar
8. Presens perfektum
jeghar mottatt
duhar mottatt
hanhar mottatt
vihar mottatt
derehar mottatt
dehar mottatt
2. Preteritum (Fortid)
jegmottok
dumottok
hanmottok
vimottok
deremottok
demottok
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde mottatt
duhadde mottatt
hanhadde mottatt
vihadde mottatt
derehadde mottatt
dehadde mottatt
4a. Presens futurum
jegvil/skal motta
duvil/skal motta
hanvil/skal motta
vivil/skal motta
derevil/skal motta
devil/skal motta
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha mottatt
duvil/skal ha mottatt
hanvil/skal ha mottatt
vivil/skal ha mottatt
derevil/skal ha mottatt
devil/skal ha mottatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle motta
duville/skulle motta
hanville/skulle motta
viville/skulle motta
dereville/skulle motta
deville/skulle motta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha mottatt
duville/skulle ha mottatt
hanville/skulle ha mottatt
viville/skulle ha mottatt
dereville/skulle ha mottatt
deville/skulle ha mottatt
Imperativ
Bekreftende
dumotta
viLa oss motta
deremotta
Nektende
duikke motta! (motta ikke)
dereikke motta! (motta ikke)
Dine siste søk