Norsk-Engelsk oversettelse av mottakelse

Oversettelse av ordet mottakelse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mottakelse på engelsk

mottakelse
allmenn? reception
Avledede ord av mottakelse
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Han har fått en god mottakelse for ideen hos aksjonsledelsen for de tre hjelpeorganisasjonene som deltar.
2.Et forskningsprogram til tre millioner kroner i regi av Nordlandsforskning, er kommet i fare efter negativ mottakelse i Tysfjord.
3.Tirsdag 20. august foregår høytideligheten som begynner med en mottakelse av årets nye studender på Universitetsplassen.
Dine siste søk