Norsk-Engelsk oversettelse av mumle

Oversettelse av ordet mumle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mumle på engelsk

mumle
stemmerverb mumble, murmur
  prateverb murmur, mumble
  vredeverb mutter, mumble
  lydverb murmur
Synonymer for mumle
Fler eksempler
1.Mumle Gåsegg" og" Hans og Grete" dreier seg blant annet om tillit / mistillit til foreldre, og det å gi og ta.
2.Det var" Mumle Gåsegg", et eventyr gutten kjente fra før.
3.Hilsen Mumle", lød brevet.
4.Mackøl og måsegg er velkjent for alle som har besøkt våre nordligste landsdeler, og når Hotel Sara i forrige uke gikk til anskaffelse av denne kombinasjonen, var det naturlig at Dagbladets og Radio Motors Alf Tande P. - for anledningen omdøpt til Mumle Måsegg - stilte på startstreken i puben Glåmrik.
5.Men på Amfin begynte enkelte å mumle om at det så historiske tapet kanskje ville komme allerede den kvelden da danskene tok ledelsen 31 i 1. periode, som de vant 32.
6.Mye tydet på at han følte seg utstøtt og uønsket i miljøet han kom fra, på samme måte som Mumle Gåsegg.
7.Når jeg forsøker å mumle i fyrstikkesken igjen, er det fordi vi som arbeider" på innsiden" av media har sett spor som skremmer i den vestlige mediaverden.
8.Siden menns holdning til kvinner er vanskelig å forandre, bør kvinnene forandre sin holdning til seg selv, egne evner og karriere ; slutt med å mumle unnskyld, sier Edda Espeland i" Er du blitt sjef, jenta mi ?".
9.så lommen skrike og skogen mumle med tusen lyder.
10.Aftenposten springer til Ingar Tanum og Cathrine Holst, og tilsammen uttaler disse to personer seg om eierskiftet på en måte som gjør at jeg er blitt overbevist om at Mumle Gåsegg igjen er stått opp fra våre norske folkeeventyr.
11.Man kan bare mumle ojoj, for det er liksom ikke grenser for hvor mye livsviktig tematikk Alan Ayckbourn skal rekke over.
12.Men da han begynner å mumle om at han går mye på ski, liker å løpe osv., gir vi opp.
13.Teknisk sett er vi bortimot fullkomne, og teknikken skal vi utnytte ved f.eks. å slutte med å mumle i skjegget og bite av endelser og benytte ord og uttrykk som ikke er til å forstå for folk som ikke er" dus med de nye media".
Liknende ord

 
 

mumle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) mumlemumlendemumlet
Indikativ
1. Presens
jegmumler
dumumler
hanmumler
vimumler
deremumler
demumler
8. Presens perfektum
jeghar mumlet
duhar mumlet
hanhar mumlet
vihar mumlet
derehar mumlet
dehar mumlet
2. Preteritum (Fortid)
jegmumlet
dumumlet
hanmumlet
vimumlet
deremumlet
demumlet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde mumlet
duhadde mumlet
hanhadde mumlet
vihadde mumlet
derehadde mumlet
dehadde mumlet
4a. Presens futurum
jegvil/skal mumle
duvil/skal mumle
hanvil/skal mumle
vivil/skal mumle
derevil/skal mumle
devil/skal mumle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha mumlet
duvil/skal ha mumlet
hanvil/skal ha mumlet
vivil/skal ha mumlet
derevil/skal ha mumlet
devil/skal ha mumlet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle mumle
duville/skulle mumle
hanville/skulle mumle
viville/skulle mumle
dereville/skulle mumle
deville/skulle mumle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha mumlet
duville/skulle ha mumlet
hanville/skulle ha mumlet
viville/skulle ha mumlet
dereville/skulle ha mumlet
deville/skulle ha mumlet
Imperativ
Bekreftende
dumuml
viLa oss mumle
deremuml
Nektende
duikke muml! (muml ikke)
dereikke muml! (muml ikke)
Dine siste søk