Norsk-Engelsk oversettelse av oppdyrke

Oversettelse av ordet oppdyrke fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

oppdyrke på engelsk

oppdyrke
allmennverb cultivate
Anagram av oppdyrke
Liknende ord

 
 

oppdyrke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) oppdyrkeoppdyrkendeoppdyrket
Indikativ
1. Presens
jegoppdyrker
duoppdyrker
hanoppdyrker
vioppdyrker
dereoppdyrker
deoppdyrker
8. Presens perfektum
jeghar oppdyrket
duhar oppdyrket
hanhar oppdyrket
vihar oppdyrket
derehar oppdyrket
dehar oppdyrket
2. Preteritum (Fortid)
jegoppdyrket
duoppdyrket
hanoppdyrket
vioppdyrket
dereoppdyrket
deoppdyrket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde oppdyrket
duhadde oppdyrket
hanhadde oppdyrket
vihadde oppdyrket
derehadde oppdyrket
dehadde oppdyrket
4a. Presens futurum
jegvil/skal oppdyrke
duvil/skal oppdyrke
hanvil/skal oppdyrke
vivil/skal oppdyrke
derevil/skal oppdyrke
devil/skal oppdyrke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha oppdyrket
duvil/skal ha oppdyrket
hanvil/skal ha oppdyrket
vivil/skal ha oppdyrket
derevil/skal ha oppdyrket
devil/skal ha oppdyrket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle oppdyrke
duville/skulle oppdyrke
hanville/skulle oppdyrke
viville/skulle oppdyrke
dereville/skulle oppdyrke
deville/skulle oppdyrke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha oppdyrket
duville/skulle ha oppdyrket
hanville/skulle ha oppdyrket
viville/skulle ha oppdyrket
dereville/skulle ha oppdyrket
deville/skulle ha oppdyrket
Imperativ
Bekreftende
duoppdyrk
viLa oss oppdyrke
dereoppdyrk
Nektende
duikke oppdyrk! (oppdyrk ikke)
dereikke oppdyrk! (oppdyrk ikke)
Dine siste søk