Norsk-Engelsk oversettelse av oppløselig

Oversettelse av ordet oppløselig fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

oppløselig på engelsk

oppløselig
beståndsdelsubst. decomposition
  forholdsubst. dissolution, breakup, separation, disunion
  historiesubst. denouement, dénouement
  nedbrytningsubst. disintegration, falling apart, breaking up
Synonymer for oppløselig
Avledede ord av oppløselig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Salpetersyre er en væske som er oppløselig i vann.
2.Uansett hvor i verdenshavene, og hvor dypt man dumper noe, alt oppløselig avfall vil til slutt bli ført opp til overflaten igjen og kunne påvirke biomassene, sier han.
3.En gang var det en boks med fullt oppløselig fløtepulver, akkurat på et tidspunkt da det var aldeles umulig å oppdrive kondensert melk her.
4.Fordi barnefødsler også forekommer blant samboere, vil et så lett oppløselig partnerskap lett føre til at enda flere barn må unnvære sin far eller mor, for eksempel fra de er små av.
5.Foruten å være meget billig, er glykol oppløselig i vin, og kan hverken smakes, luktes eller sees.
6.Kvikksølv er en meget farlig gift, men den form for metallisk kvikksølv som vaktmesteren helte i cisternen er imidlertid ikke oppløselig i vann.
Dine siste søk