Norsk-Engelsk oversettelse av over alle hauger

Oversettelse av ordet over alle hauger fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

over alle hauger på engelsk

over alle hauger
allmenn? of all piles
Synonymer for over alle hauger

 
 

Fler eksempler
1.De fire tok bena fatt og flyktet over alle hauger.
2.I vår situasjon må vi ikke spre oss over alle hauger før vi har garantert EterNorge en skikkelig ressursstasjon.
3.Nu er de over alle hauger foran meg, og så gode er de neimen ikke blitt i løpet av fem måneder.
4.Om det så var endene i parken, jaget de Bonzo over alle hauger !
5.Andre ganger forsvinner tamreinen over til villreinflokkene og spres over alle hauger.
6.Men selvfølgelig var han over alle hauger.
Dine siste søk