Norsk-Engelsk oversettelse av overmanne

Oversettelse av ordet overmanne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

overmanne på engelsk

overmanne
fiendeverb overwhelm, overpower
Fler eksempler
1.De klarte først å overmanne en av flykaprerne og puffet ham ned flytrappen.
2.En fengselsbetjent opptok forfølgelsen og klarte å overmanne den ene like utenfor fengselet.
3.Fartsberuselse kan fort overmanne et lett påvirkelig guttesinn hvis det til stadighet får næring gjennom reportasjer i TV som bilkjøring av denne hensynsløse karakter.
4.Libya advarer mot følgene av å overmanne libyerne.
5.Når som helst når inspirasjonen måtte overmanne den unge kunstner, er det bare å sette igang.
6.Og så går tre forholdsvis edru, unge menn opp for å overmanne Samson Hildal og ta hans surt ervervede penger.
7.Onsdag eftermiddag fikk streikevaktene forsterkninger på havnen for å hindre besetningen i å overmanne de streikende.
8.Politførstebetjent Frank Timenes opplyser at fangene var utstyrt med avskårne flasker og andre stikkvåpen da politiet skulle overmanne dem.
9.Vakten fikk imidlertid tilkalt hjelp, og sammen med dørvakten greide han å overmanne de to, som var noe beruset.
10.Selv om man lett kan bli deprimert av all elendigheten, må man aldri la seg overmanne og bli handlingslammet - for vårt bidrag, hvor beskjedent det enn er, hjelper.
11.Alle slags metoder for å overmanne terrorister som har forskanset seg i bygningen, blir drillet inn.
12.De skulle overmanne det egyptiske mannskapet og ta kaprerne og PLOs representanter ombord i et ventende fly for å føre dem til USA.
13.Det store problemet er derimot at partiet nekter å innrømme at en slik statlig satsing som Ap. legger opp til krever nedprioritering av den offentlige innsatsen på andre områder i samfunnet om ikke inflasjonen igjen skal overmanne oss.
14.Det tok fem timer før politiet klarte å overmanne mannen, som blant annet ble skutt i ankelen under trefningene.
15.Ingen av skuddene traff, og innehaveren greide å overmanne gutten.
16.Man kan formelig se det vokse og overmanne bønner, neper og salat.
17.Naturen er ofte så uberegnelig at vind, strøm og dårlig vær kan overmanne selv den mest sjøkyndige.
18.Selv store, kraftige kvinner har ikke klart å komme seg unna eller overmanne angriperen.
Liknende ord

 
 

overmanne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) overmanneovermannendeovermannet
Indikativ
1. Presens
jegovermanner
duovermanner
hanovermanner
viovermanner
dereovermanner
deovermanner
8. Presens perfektum
jeghar overmannet
duhar overmannet
hanhar overmannet
vihar overmannet
derehar overmannet
dehar overmannet
2. Preteritum (Fortid)
jegovermannet
duovermannet
hanovermannet
viovermannet
dereovermannet
deovermannet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde overmannet
duhadde overmannet
hanhadde overmannet
vihadde overmannet
derehadde overmannet
dehadde overmannet
4a. Presens futurum
jegvil/skal overmanne
duvil/skal overmanne
hanvil/skal overmanne
vivil/skal overmanne
derevil/skal overmanne
devil/skal overmanne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha overmannet
duvil/skal ha overmannet
hanvil/skal ha overmannet
vivil/skal ha overmannet
derevil/skal ha overmannet
devil/skal ha overmannet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle overmanne
duville/skulle overmanne
hanville/skulle overmanne
viville/skulle overmanne
dereville/skulle overmanne
deville/skulle overmanne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha overmannet
duville/skulle ha overmannet
hanville/skulle ha overmannet
viville/skulle ha overmannet
dereville/skulle ha overmannet
deville/skulle ha overmannet
Imperativ
Bekreftende
duovermann
viLa oss overmanne
dereovermann
Nektende
duikke overmann! (overmann ikke)
dereikke overmann! (overmann ikke)
Dine siste søk