Norsk-Engelsk oversettelse av overrenne

Oversettelse av ordet overrenne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

overrenne på engelsk

overrenne
allmennverb overrun, pester, plague
Anagram av overrenne
Liknende ord

 
 

overrenne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) overrenneoverrennendeoverrennet
Indikativ
1. Presens
jegoverrenner
duoverrenner
hanoverrenner
vioverrenner
dereoverrenner
deoverrenner
8. Presens perfektum
jeghar overrennet
duhar overrennet
hanhar overrennet
vihar overrennet
derehar overrennet
dehar overrennet
2. Preteritum (Fortid)
jegoverrennet
duoverrennet
hanoverrennet
vioverrennet
dereoverrennet
deoverrennet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde overrennet
duhadde overrennet
hanhadde overrennet
vihadde overrennet
derehadde overrennet
dehadde overrennet
4a. Presens futurum
jegvil/skal overrenne
duvil/skal overrenne
hanvil/skal overrenne
vivil/skal overrenne
derevil/skal overrenne
devil/skal overrenne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha overrennet
duvil/skal ha overrennet
hanvil/skal ha overrennet
vivil/skal ha overrennet
derevil/skal ha overrennet
devil/skal ha overrennet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle overrenne
duville/skulle overrenne
hanville/skulle overrenne
viville/skulle overrenne
dereville/skulle overrenne
deville/skulle overrenne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha overrennet
duville/skulle ha overrennet
hanville/skulle ha overrennet
viville/skulle ha overrennet
dereville/skulle ha overrennet
deville/skulle ha overrennet
Imperativ
Bekreftende
duoverrenn
viLa oss overrenne
dereoverrenn
Nektende
duikke overrenn! (overrenn ikke)
dereikke overrenn! (overrenn ikke)
Dine siste søk