Norsk-Engelsk oversettelse av overrisle

Oversettelse av ordet overrisle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

overrisle på engelsk

overrisle
allmennverb sprinkle, irrigate
Fler eksempler
1.Det skjer i samsvar med gjennomgangstonen i hele den storstilte annonse og reklamekampanje som Hydro i kommende uke skal overrisle svenskene med.
2.Ikke bare som en brysom sektor i samfunnet, men som en paraply som skal overrisle alt.
Liknende ord

 
 

overrisle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) overrisleoverrislendeoverrislet
Indikativ
1. Presens
jegoverrisler
duoverrisler
hanoverrisler
vioverrisler
dereoverrisler
deoverrisler
8. Presens perfektum
jeghar overrislet
duhar overrislet
hanhar overrislet
vihar overrislet
derehar overrislet
dehar overrislet
2. Preteritum (Fortid)
jegoverrislet
duoverrislet
hanoverrislet
vioverrislet
dereoverrislet
deoverrislet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde overrislet
duhadde overrislet
hanhadde overrislet
vihadde overrislet
derehadde overrislet
dehadde overrislet
4a. Presens futurum
jegvil/skal overrisle
duvil/skal overrisle
hanvil/skal overrisle
vivil/skal overrisle
derevil/skal overrisle
devil/skal overrisle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha overrislet
duvil/skal ha overrislet
hanvil/skal ha overrislet
vivil/skal ha overrislet
derevil/skal ha overrislet
devil/skal ha overrislet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle overrisle
duville/skulle overrisle
hanville/skulle overrisle
viville/skulle overrisle
dereville/skulle overrisle
deville/skulle overrisle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha overrislet
duville/skulle ha overrislet
hanville/skulle ha overrislet
viville/skulle ha overrislet
dereville/skulle ha overrislet
deville/skulle ha overrislet
Imperativ
Bekreftende
duoverrisl
viLa oss overrisle
dereoverrisl
Nektende
duikke overrisl! (overrisl ikke)
dereikke overrisl! (overrisl ikke)
Dine siste søk