Norsk-Engelsk oversettelse av overtegne

Oversettelse av ordet overtegne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

overtegne på engelsk

overtegne
allmennverb over-subscribe
Fler eksempler
1.Og han faller ikke for fristelsen til å overtegne, solstrålene er der, men også skyggene - bildet blir ekte.
Liknende ord

 
 

overtegne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) overtegneovertegnendeovertegnet
Indikativ
1. Presens
jegovertegner
duovertegner
hanovertegner
viovertegner
dereovertegner
deovertegner
8. Presens perfektum
jeghar overtegnet
duhar overtegnet
hanhar overtegnet
vihar overtegnet
derehar overtegnet
dehar overtegnet
2. Preteritum (Fortid)
jegovertegnet
duovertegnet
hanovertegnet
viovertegnet
dereovertegnet
deovertegnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde overtegnet
duhadde overtegnet
hanhadde overtegnet
vihadde overtegnet
derehadde overtegnet
dehadde overtegnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal overtegne
duvil/skal overtegne
hanvil/skal overtegne
vivil/skal overtegne
derevil/skal overtegne
devil/skal overtegne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha overtegnet
duvil/skal ha overtegnet
hanvil/skal ha overtegnet
vivil/skal ha overtegnet
derevil/skal ha overtegnet
devil/skal ha overtegnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle overtegne
duville/skulle overtegne
hanville/skulle overtegne
viville/skulle overtegne
dereville/skulle overtegne
deville/skulle overtegne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha overtegnet
duville/skulle ha overtegnet
hanville/skulle ha overtegnet
viville/skulle ha overtegnet
dereville/skulle ha overtegnet
deville/skulle ha overtegnet
Imperativ
Bekreftende
duovertegn
viLa oss overtegne
dereovertegn
Nektende
duikke overtegn! (overtegn ikke)
dereikke overtegn! (overtegn ikke)
Dine siste søk