Norsk-Engelsk oversettelse av overveidende

Oversettelse av ordet overveidende fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

overveidende på engelsk

overveidende
vektadjektiv preponderant [formal]
  forherskendeadjektiv predominating, prevailing, predominant
  tankesubst. consideration
  avgjørelsesubst. consideration
  allmennannet predominantly
Synonymer for overveidende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Oslo Fylkesskattekontor mener at" Kapital" ikke lenger kan sies å ha et overveidende politisk innhold.
Dine siste søk