Norsk-Engelsk oversettelse av pådra seg

Oversettelse av ordet pådra seg fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pådra seg på engelsk

pådra seg
sykdomverb catch, get, contract [formal]
  vredeverb incur
Synonymer for pådra seg
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dersom denne striden ender med Erling Norvik som Høyreformann, står imidlertid partiet i fare for å pådra seg et generasjonsproblem.
2.Chansen for at en hopper skal pådra seg en alvorlig skade er ikke større enn fem promille i løpet av en femårsperiode.
3.Den gis gratis til alle utsatte grupper, for eksempel til dem over 70 år eller syke mennesker som ville få store komplikasjoner ved å pådra seg en influensa.
4.Foreldre bør bli mer oppmerksomme på denne fare for at barna skal pådra seg en plage for resten av livet.
5.Sjansene for å pådra seg skader er størst tidlig i sesongen eller i slutten av den på grunn av varierende føreforhold.
6.Arbeidere i elektrolysehallene i aluminiumsverk risikerer i større grad enn andre nordmenn å pådra seg lunge, blod og urinblærekreft.
7.Blokadeministeriet f.eks., mente at" tyskerne ikke ville pådra seg store tap, eller i noen høy grad utarme seg militært ved å slå den røde arme".
8.Da vil man pådra seg ekstra utgifter for å fylle huller i litteratursamlingene.
9.De ligner KZsyndromet, mentale forstyrrelser fangene i konsentrasjonsleire under krigen kunne pådra seg.
10.De som håndterer stoffene kan pådra seg hjerneskader i to faser av prosessen hvis de ikke beskytter seg effektivt.
11.Den danske Sundhetsstyrelsen advarte igår turister mot faren for å pådra seg mavesykdommer i området.
12.Den greske filmdivaen, som erobret verden i 1960 med Jules Dassinfilmen" Aldri på en søndag", lar Aftenpostens utsendte på filmfestivalen i Berlin pådra seg akutt dårlig samvittighet, enda han vitterlig bare gjør sin journalistiske plikt.
13.Denne sesongen har han bokset ti kamper uten å pådra seg dommerens vrede en eneste gang !
14.Det norske laget var også flinke til å få islendingene til å pådra seg fouls.
15.Fra før av har engelskmannen også to gule kort, men han rekker ihvertfall ikke å pådra seg det tredje før finalen.
16.I beste fall får man mye nattarbeide og ingen ære - i verste fall kan man pådra seg begge parters vrede eller bli bebreidet for omfattende streiker som koster samfunnet store summer.
17.I et telefonintervju med kveldsavisen Expressen sørget den ellers så ukontroversielle Gedda - og åpenbart uten å være klar over det - for å pådra seg alle svenske SydAfrikahateres utilslørte vrede.
18.Ifølge politiske kilder har statsminister Nakasone valgt å øke utgiftene til forsvaret og uhjelpen for ikke å pådra seg misnøye fra USA, til tross for at økningen må gå på bekostning av innenlandske behov.
19.Man må ikke åpne døren til ovnen eller forsøke å bære appartet ut, i så fall kan man risikere å pådra seg store brannskader.
20.Men som vanlig er det ingen av selskapene som har lyst til å pådra seg negativ PR ved å gå først ut med høyere priser.
21.Men vraket tilhørte Norsk Oljeforsikringspool, og myndighetene kunne ikke gripe inn i eiernes rett til å disponere vraket videre, altså å senke den, uten å pådra seg et betydelig økonomisk ansvar, fremholdt statsråd Haugstvedt.
22.Oljeministeren vil pådra seg både et forretningsmessig og et konstitusjonelt ansvar for oljevirksomheten.
23.Popularitet har også med forholdet til mennesker å gjøre, og en finansminister vil efterhvert pådra seg økte belastninger overfor organisasjoner og enkeltmennesker.
24.På spørsmål om hva Greenpeace vil gjøre hvis kapteinen på" PolarBjørn" og de franske havnemyndigheter bestemmer seg til å la skipet gå fra kai med de tre demonstrantene hengende i masten, svarer organisasjonens talsmann Katia Kanas at myndighetene dermed ville pådra seg et tungt ansvar.
25.Samtidig er det klart at han derved vil kunne omgå president Reagans fredsplan for MidtØsten uten å risikere å pådra seg amerikanernes uvilje og derved redusere Israels muligheter for å sikre seg hardt tiltrengt støtte for gjenoppbyggingen av sin økonomi.
26.Selgere av Forenedeaksjer vil pådra seg et objektivt ansvar for vanhjemmel, hevder FagerstaHaak i annonser som nå rykkes inn i aviser i Oslo og Trondheim.
27.Selv sterke, tøffe personer kan pådra seg sykdommer efter harde fysiske belastninger.
28.Slik stemningen er blant Polens troende, er dette i overkant av hva kirkens leder kan foreta seg uten å pådra seg folkets forakt.
29.Spesielt unge kan pådra seg båndskader.
30.Å gi tillatelse til den foreslåtte registreringen, kan få uønskede konsekvenser - bl.a. en fortsatt nedvurdering og brennemerking av mennesker som måtte være så uheldig å pådra seg psykiske lidelser i en eller annen form.
Dine siste søk