Norsk-Engelsk oversettelse av påmelding

Oversettelse av ordet påmelding fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

påmelding på engelsk

påmelding
allmenn? Registration
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det haster med påmelding til Sentrumsløpet !
2.Kom igjen, sier Aftenpostens PRsjef, Gudrun Pasternak, og ber også om påmelding til Sentrumsløpet snarest mulig.
3.Mandag går fristen ut for påmelding, og de som fortsatt har lyst, men ikke har meldt seg på, må gjøre det raskt, sier Odd Bjørn Lervik i Oslo Høyre.
4.Påmelding jo før, jo heller, det gjelder alle, kjendiser eller ikke kjendiser, er sluttreplikken fra Aftenpostens PRsjef.
5.Påmelding t.o.m.
6.50 av dem har sendt inn påmelding.
7.Allerede 5. april sendte han inn sin påmelding.
8.Anderledes er det når norske idrettsledere gjør blemmer av forskjellig art, som f.eks. å" glemme" påmelding for Hjeltnes i kulestøt, slik OLkomiteen har gjort iår.
9.Arrangørene tar gjerne imot påmelding.
10.Bedu og Paul, som har arbeidet sammen i 10 år, utfyller hverandre på en praktfull måte, ifølge Else Quale, som opplyser at bindende påmelding må skje innen 25. mai til Danseloftet, hvor Anne Staubo vil gi nærmere opplysninger om dette sommerkurs i afrikansk dans og rytmikk.
11.Bennett må nemlig ha bindende påmelding (gjerne over tlf. 02 / 20 90 90) innen mandag 5. mars kl. 12.
12.Berit og Ove Aunli debuterer i Holmenkollstafetten søndag 13. mai. Tjalves og Aftenpostens gigantiske idrettsmønstring, turretur BislettHolmenkollen (Besserud) som denne gang har påmelding fra hele 1104 lag eller 16 560 løpere.
13.Bindende påmelding, både til reisen og til de arrangementer som ønskes, må skje senest tirsdag 25. september.
14.De som har lyst på en langweekend i Kongens by, kan henvende seg til Bennett for mer detaljerte opplysninger og påmelding.
15.Den første og eneste påmelding hittil kommer fra vår gamle kunde Randi Møller av den edle årgang 1900, Ant.
16.Dessuten er siste tog gått for påmelding til valget.
17.Det ble overhodet ikke gjort noe forsøk fra arrangørenes side på å fordele de besøkende rundt i lokalet til tross for påmelding og tildelt tid.
18.Det ble spekulert mye i Nordisk om Dag Otto Lauritzen i det hele tatt hadde anledning til å stille i proffVM fordi fristen for påmelding gikk ut 2. august. men OLtoeren Steve Brouwer fra Canada har fått klarsignal, og da kan ikke proffforbundet komme utenom nordmannen.
19.Det koster 665 kroner å bli med på Vingreisers og Aftenpostens tur til Gøteborg, og påmelding kan skje hele denne og neste uke.
20.Efter innbetalingene på bankgiro er det klart at vel 3000 ønsker å delta i søndagens løp, men Kamp / Vestheim har ikke postlagt påmelding fra mer enn vel 1000.
21.En av deltagerklubbene, Norske Studenters Roklub, innbyr skiløpere og arrangører til sammenkomst uten påmelding, i festlokalene på Bygdøy.
22.Eremitageløbet åpnes ikke for påmelding før 15. juni, og går først 7. oktober.
23.Et overraskende høyt tall, særlig fordi mange av brevene var kollektiv påmelding fra hele familier.
24.Flere kirker har også ottesang med kort preken, og et par har" påskefrokost" (påmelding, se dagspressen).
25.For turmarsjdeltagere skjer påmelding i forbindelse med starten, lørdag morgen mellom kl. 9.00 og 10.30.
26.Formannen i Venneforeningen, AnneBritt Sveen, ber om at alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, sender skriftlig påmelding til henne om dette innen 2. februar.
27.Frem til 1. april kan påmelding skje til Aftenpostens PRavdeling, og også iår arrangerer Aftenposten og Vingreiser fellestur.
28.Frem til 3. mai kan påmelding skje både hos Aftenposten, Arbeiderbladet, Dagbladet og VG.
29.Fristen for påmelding er 13. juni.
30.Fristen for påmelding er 15. september.
Dine siste søk