Norsk-Engelsk oversettelse av påvirke

Oversettelse av ordet påvirke fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

påvirke på engelsk

påvirke
effektverb impinge on, impinge upon
  meningverb sway, influence
  personverb influence
  berøreverb affect, influence
Synonymer for påvirke
Avledede ord av påvirke
Eksempler med oversettelse
Dette dårlige været vil nok påvirke avlingene.
Lag en god oversettelse av setningen som du oversetter. Ikke la oversettelser fra andre språk påvirke deg.
Målet er ikke å påvirke løpende oljeproduksjon, men å formørke det landets energifremtid.
Fler eksempler
1.Aksjon Husbank 83" vil i første omgang arbeide for å påvirke borettslagene.
2.Hvordan vil flerkanalalderen påvirke NRKs programvalg ?" under første dag av Kringkastningsrådets halvårlige møte.
3.Kan sommerfugler påvirke været ?" og" Finnes onkel Skrues ungdomskilde ?
4.Mener De at denne spionsaken vil få positive eller negative virkninger for Norges forhold til SovjetUnionen, eller ikke påvirke dette forholdet ?
5.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
6.Vi har valgt å la forfatterne komme til orde i alfabetisk rekkefølge, fordi vi minst mulig ville påvirke leserne gjennom våre tolkninger eller vårt syn på diktene.
7.Arbeiderpartiet er for alle nedrustningsforslag Norge ikke har noen innflytelse over, men har ingen forslag til hvordan vi kan påvirke denne utviklingen, beklaget partisekretæren.
8.De ansattes representanter var naturlig nok mest opptatt av hvordan fusjonen vil påvirke Sætre i tiden fremover.
9.De har latt seg påvirke av en liten pressgruppe som er mot utbyggingen, sier grunneier Alf O. Haug.
10.De vil forsøke å påvirke den vestlige opinionen og forsøke å skape en engstelse over den manglende dialog.
11.Den aksjonen rammer er bensinforhandlerne, som ikke har noen reell mulighet til å påvirke bensinprisene.
12.Den opptrapping som skal finne sted vil påvirke spenningen i nordområdene, konkluderte Ørnhøi.
13.Den raske teknologiske utviklingen av direkte sendende satellitter og parabolantennesystemer for individuell mottagning av utenlandske sendinger, en utvikling først og fremst amerikansk medieindustri står i spissen for, vil meget lett kunne påvirke selv en meget restriktiv politikk, mener Norges Kunstnerråd.
14.Det distraherte meg endel i arbeidet på møtet, men det vil neppe påvirke den internasjonale valutapolitikk, sier han selvironisk.
15.Det er intet ved streiken som skulle kunne påvirke denne leveringstjenesten fra landets kommisjonærer til Hamar, fastslår seksjonssjef Bjørn Storberget i Postdirektoratet overfor Aftenposten.
16.Det er liten tvil om at det ligger et rimelig behov bak efterspørselen efter boliglån, og vi kan ikke se at utlånsveksten hos oss har bidratt til å påvirke efterspørselen i samfunnet på en urimelig måte.
17.Det har ikke forekommet på mange år i Sverige at en minister har forsøkt å påvirke TV slik Norges forsvarsminister nå gjør, sier programredaktør Hans Hernborn til Aftenposten.
18.Det som kan påvirke er at dette blir dramatisert og fremstilt som et faktum, sier eiendomsmegler Per Nylander som til sitt kontor i Trondheim igår fikk flere telefoner fra bekymrede pensjonister.
19.Det vi har sett av naturskader i Norge har overrasket oss og vil uten tvil påvirke våre konklusjoner.
20.Dette vil kunne påvirke ubåtens disposisjoner og vanskeliggjøre den militære operasjonen, sa han.
21.Eftersom åndsverksloven nå er under revisjon, må vi påvirke departementet til å få nedsatt en hurtigarbeidende komite.
22.En stans av skipstrafikken i dette området vil efter all sannsynlighet få en psykologisk effekt som vil påvirke oljeprisutviklingen.
23.For å påvirke konkurranse oljeselskapene imellom, er slike aksjoner helt nødvendig.
24.Frykten for negative reaksjoner vil hindre forsøk på å påvirke den kunstneriske friheten, tror han.
25.Gjennom sin kampanje på det verbale plan har Moskva søkt å påvirke stabiliteten i den vestlige verden og å påvirke opinionen for å gjøre det politisk umulig å gjennomføre utplasseringen av raketter på vestlig side.
26.Han har fremstilt seg som en" konservativ kandidat" i den amerikanske valgkamp, og forsøker å påvirke sitt publikum med spådommer om en nær forestående katastrofe som bare kan unngås gjennom hans lederskap.
27.Han har kunnet påvirke sine omgivelser langt ut over den engere krets han hadde omgang med til daglig, sier Hamre som ikke var ukjent med Treholtsaken da den ble offentlig kjent lørdag.
28.Helomvendingen viser hvilken makt faglige særinteresser har til å påvirke Arbeiderpartiets politikk i folkevalgte organer, fremholdt bl.a. Bergenheim.
29.Her fikk man ifølge vår anmelder i tillegg til det kjente møte en reflekterende Peterson ; kjempen ved flygelet viste at han også kan frembringe de vareste stemninger og påvirke sitt publikum til en stillhet som tillater dem å oppfatte det nesten uhørbare anslag.
30.Jeg er forhåndsdømt og pressen har pisket opp en stemning som heller ikke kan unnlate å påvirke dommerne, sier han, og nikker mot de fem dommerne og deres to reserver.
Liknende ord

 
 

påvirke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) påvirkepåvirkendepåvirket
Indikativ
1. Presens
jegpåvirker
dupåvirker
hanpåvirker
vipåvirker
derepåvirker
depåvirker
8. Presens perfektum
jeghar påvirket
duhar påvirket
hanhar påvirket
vihar påvirket
derehar påvirket
dehar påvirket
2. Preteritum (Fortid)
jegpåvirket
dupåvirket
hanpåvirket
vipåvirket
derepåvirket
depåvirket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde påvirket
duhadde påvirket
hanhadde påvirket
vihadde påvirket
derehadde påvirket
dehadde påvirket
4a. Presens futurum
jegvil/skal påvirke
duvil/skal påvirke
hanvil/skal påvirke
vivil/skal påvirke
derevil/skal påvirke
devil/skal påvirke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha påvirket
duvil/skal ha påvirket
hanvil/skal ha påvirket
vivil/skal ha påvirket
derevil/skal ha påvirket
devil/skal ha påvirket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle påvirke
duville/skulle påvirke
hanville/skulle påvirke
viville/skulle påvirke
dereville/skulle påvirke
deville/skulle påvirke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha påvirket
duville/skulle ha påvirket
hanville/skulle ha påvirket
viville/skulle ha påvirket
dereville/skulle ha påvirket
deville/skulle ha påvirket
Imperativ
Bekreftende
dupåvirk
viLa oss påvirke
derepåvirk
Nektende
duikke påvirk! (påvirk ikke)
dereikke påvirk! (påvirk ikke)
Dine siste søk