Norsk-Engelsk oversettelse av påvirkningskraft

Oversettelse av ordet påvirkningskraft fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

påvirkningskraft på engelsk

påvirkningskraft
allmenn? influence
Synonymer for påvirkningskraft

 
 

Fler eksempler
1.Har musikken noen påvirkningskraft ?
2.I hvilken grad føler du ansvar for den påvirkningskraft du selv har gjennom din kunst ?
3.Contadoragruppens påvirkningskraft har allerede vist seg i praksis, både for store og små makter.
4.De viser en annen virkelighet enn den skrekkpropagandaen viser, og de er en mye sterkere påvirkningskraft enn en skrekkfilm fra et miljø som en slett ikke kjenner eller har mulighet for å se seg selv i.
5.Det vitner om TVs uhyggelige påvirkningskraft at de unge programsekretærer i NRK på relativt kort tid har greid å pådytte nesten alle mennesker sin utekkelige maner med (formodentlig egenmektig og uten å be intervjuobjektet om dets tillatelse til det) å" duse" alle personer de henvender seg til" på skjermen", uten smålige hensyn til om de har truffet dem før, om de er unge eller gamle, eller til at de innehar de høyeste verv i vårt samfunn.
6.Forresten tror jeg ikke at kjente artister har så stor påvirkningskraft," sier hun med et bredt smil.
7.Gjennom styrerepresentasjon kan det få stor påvirkningskraft.
8.Han advarte mot å tillegge TV for stor djevelsk påvirkningskraft.
9.Han kunne heller ikke forstå at TVs påvirkningskraft er så dramatisk som enkelte later til å tro.
10.Han mener videovolden vil ha den farligste påvirkningskraft overfor ungdom under 20 år, noe foreldrene bør være oppmerksom på.
11.I en tid da Kirken har mistet mye av sin påvirkningskraft, må målet være å utvikle et reflektert og gjennomtenkt livssyn, avsluttet Dahl.
12.Men når slike eksplosjoner av erkjennelse kun registreres på de tidspukter dette er gunstig for Sovjet, bør vi innse at iallfall en av årsakene er KGBs mer effektive påvirkningskraft.
13.OLarrangørene har så markert påvirkningskraft på juryen at den neppe utsetter konkurransen selv om det ville vært det eneste riktige.
14.Og vi synes denne opplevelsen igjen illustrerer hvilken påvirkningskraft som ligger i en slik skjev fordeling.
15.Utdannese alene kan også bety påvirkningskraft.
16.Vel, det skal her ikke sies noe om hennes påvirkningskraft.
17.Waldahl har forsket innen området opinionsdannelse og kan liste opp ulike forutsetninger for at en persom skal kunne ha påvirkningskraft overfor andre.
18.Jeg mener at det arbeide som de to ADklubbene i New York gjør, har en internasjonal påvirkningskraft i mange land, også i mitt hjemland.
19.Aftenpostens samfunnsmessige innflydelse og politiske påvirkningskraft har variert adskillig gjennom skiftende tider, men den har neppe noengang vært større enn i utformingen av det moderne samfunn.
20.Blumsztajn beskriver møtet i begynnelsen av 1970årene mellom de opposisjonelle venstreaktivister og den" opplyste katolisisme", hvordan de intellektuelle under arbeiderprotestene mot prisøkningene i 1976 omsider innså hvilken politisk påvirkningskraft arbeiderne hadde, og at de intellektuelle måtte gå sammen med dem - og hvordan de polske aktivister opplevet valget av Karol Wojtyla til pave Johannes Paul II.
21.Det betyr at det i stillingen må ligge påvirkningskraft og ansvar for arbeidet.
22.Det er en debatt om innhold og verdinormer, om eierskap og politisk styring, om teknikk og om virkemåte / påvirkningskraft overfor brukerne.
23.Eller når rettighetstenkningen har hatt selvstendig påvirkningskraft i politiske konflikter, for det har også skjedd.
24.Jeg har fått erfare at argumenter om å bevare etablerte nærmiljøer har liten påvirkningskraft overfor skolestyrepolitikerne til Høyre og Kristelig Folkeparti i denne saken.
25.Medienes påvirkningskraft og verdi for brukerne er i virkeligheten blant de vanskeligste innen medieforskningen, der oppfatningene går i meget ulike retninger innen forskningsmiljøene.
26.Når man kjøper varer og tjenester, har man gjennom sine valg en potensiell påvirkningskraft.
27.Selv med NRKs enorme påvirkningskraft, holdt det heldigvis ikke denne gang til regjeringsskifte, men det var nære på.
28.Skole og hjem har nå trolig mindre innflydelse på barnas utvikling enn tidligere, noe som kan ha sammenheng med at kameraters og mediers påvirkningskraft er økende.
Dine siste søk