Norsk-Engelsk oversettelse av pengesystem

Oversettelse av ordet pengesystem fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pengesystem på engelsk

pengesystem
allmenn? monetary system
Synonymer for pengesystem
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det virker ikke som om norske myndigheter helt har erkjent at vårt pengesystem er en del av verdens.
2.Endelig følger det av folkeavstemningen i 1972 at Norge ikke kan antas å være tjent med å innordne seg i" en slik samordnet og balansert økonomisk politikk i medlemslandene" - og forsåvidt enn mindre i et" enhetlig pengesystem" i EF, som ifølge Kaare Petersen er målet for denne organisasjon.
3.En av grunnene til at tikronemynten har rullet inn i vårt pengesystem er at en papirtier er utslitt efter bare et halvt år, forteller Øivind Hansen, og bebuder at tyvekronemynten vil komme rullende efter.
4.På dette punkt var det åpenbart Mitterrand som måtte gi, for slutterklæringen nøyer seg med i nokså runde vendinger å fastslå at det er" viktig å få det internasjonale pengesystem til å funksjonere bedre".
Dine siste søk