Norsk-Engelsk oversettelse av perfeksjonere

Oversettelse av ordet perfeksjonere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

perfeksjonere på engelsk

perfeksjonere
allmennverb perfection
Fler eksempler
1.Idrettspyramiden" som er bygd opp, har to hovedsiktemål, å engasjere flest mulig, og å finne og perfeksjonere talentene.
2.Men hvorfor har du ikke jobbet mer med å perfeksjonere dine sømkunnskaper når du først skal presentere deg som designer ?
3.Antagelig trenger kineserne stadig noen år til å perfeksjonere utskytningsteknikken fra undervannsstilling.
4.Da de kjernefysiske raketter som er utplassert på landjorden er sårbare, legger kineserne nå åpenbart stor vekt på å utvikle og perfeksjonere undervannsraketter.Under den sivilie massemønstringen rådet en disiplinert form for karnevalsstemning, uten påtrengende ideologiske slagord.
5.Den grunnleggene policy er at medlemmene skal få perfeksjonere seg i sin disiplin på sitt nivå - det være som topputøver eller på mosjonistnivå.
6.Derfor gikk han også sterkt inn for å perfeksjonere seg først og fremst i amerikansk uten fremmed aksent.
7.Derfor må vi holde våre våpen blankpussede og perfeksjonere håndverket vårt, - og ikke minst holde formen så frodig som mulig for å lette møtet mellom publikum og scene.
8.Det er det imidlertid få som gjør, og ifølge de vi har snakket med, er ønsket om å perfeksjonere seg - virkelig å beherske en ting til fulle - en viktig drivkraft.
9.Flere av dem som debuterer imorgen tar privattimer hos instruktør for å perfeksjonere seg.
10.For å perfeksjonere seg i terrorismens håndverk, kan de oppsøke et av de mange" akademiene" treningsleirene som er opprettet med dette for øye.
11.Formannen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tore Dahl, har nå først og fremst nærområdet (rundt Drammen) som arbeidsområde, men mener at eiendomsmeglere nå bør perfeksjonere seg også i internasjonal eiendomsmegling.
12.Her er hjemmets bestevenninner i ferd med å perfeksjonere sine musikalske evner.
13.Høyteknologi tas nå i bruk for å perfeksjonere pingpongspillet.
14.Japan har tidligere holdt et lavt aktivitetsnivå, men har satset vel 700 millioner kroner blant annet for å perfeksjonere eksisterende teknologi.
15.Meglere er i ferd med å perfeksjonere seg i retning av en slik utvikling gjennom våre utenlandske forbindelser og gjennom vår internasjonale eiendomsmeglerorganisasjon, sier formannen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tore Dahl.
16.Mens vi tidligere arbeidet med å perfeksjonere flyvernes kunnskap, må vi i sikkerhetsarbeidet idag arbeide mer med flyvernes motivasjon.
17.Om elevene prøver å perfeksjonere seg i den ene stilart, er det ikke til å unngå at parallell skriftlig praktisering av den andre er forstyrrende og hemmende.
18.Riktignok har man hatt uforutsette problemer med den nye digitale telefonsentralen som ble tatt i bruk på forsommeren, men sentralens administrasjon samarbeider nå meget intenst med leverandøren, EB Scanword, for å perfeksjonere telefonanlegget.
19.Rod Greenshield brukte ti år på å utvikle og perfeksjonere sin klare, gyldne drikk som smaker en anelse vanilje og dessuten inneholder spennende urter.
20.Senteret arbeider i nært samarbeide med York universitet, og nær 600 norske studenter fra distriktshøyskoler, lærerhøyskoler og universiteter tilbringer totre uker i York for å perfeksjonere seg i engelsk sprog og samfunnsfag.
21.Underbrannmester Thor Kristiansen i Oslo Brannvesen opplyser at kurset arrangeres for å perfeksjonere mannskapene i brannvesenets redningsavdeling.
22.Utenriksdepartementets Geir Grung måtte i forrige lørdags kulisser tåle å høre at hans iherdige forsøk på å perfeksjonere fransken ender opp med den mest uforfalskede Bergensdialekt.
23.Vi kan altså bekrefte at torturens teknikere fortsetter å perfeksjonere sin" kunst".
24.Da vi var blitt gode, ble det moro å perfeksjonere seg.
25.Den store gjennomtrekk av flyvere fører til at flyskvadronene anvender det meste av sin energi på stadig opplæring av nye flyvere, fremfor å perfeksjonere seg i operative disipliner.
26.Derfor gjelder det å perfeksjonere seg tidlig.
27.Det klare mønster av videoskader har gjort at psykologene søker mer viten, Raundalen mener det er nødvendig å perfeksjonere reparasjonsvirksomheten, for å møte de unge pasientene som ganske sikkert vil øke i antall.
28.For konsekvensen blir jo at idretten er den eneste kulturform der utøverne ikke skal tillates å perfeksjonere seg.
29.Først en times kursus for juniorspillerne, ledet av IM Bjørn Tiller - derefter et åpent seminar for alle aldersgrupper, men hvor man særlig søker å perfeksjonere de bedre spillere, dvs. mesterspillerne og de fremstormende rekrutter.
30.Geir og Trine har innhentet adskillig av forspranget, men må nok fremdeles konsentrere seg om å perfeksjonere jiven.
Liknende ord

 
 

perfeksjonere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) perfeksjonereperfeksjonerendeperfeksjonert
Indikativ
1. Presens
jegperfeksjonerer
duperfeksjonerer
hanperfeksjonerer
viperfeksjonerer
dereperfeksjonerer
deperfeksjonerer
8. Presens perfektum
jeghar perfeksjonert
duhar perfeksjonert
hanhar perfeksjonert
vihar perfeksjonert
derehar perfeksjonert
dehar perfeksjonert
2. Preteritum (Fortid)
jegperfeksjonerte
duperfeksjonerte
hanperfeksjonerte
viperfeksjonerte
dereperfeksjonerte
deperfeksjonerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde perfeksjonert
duhadde perfeksjonert
hanhadde perfeksjonert
vihadde perfeksjonert
derehadde perfeksjonert
dehadde perfeksjonert
4a. Presens futurum
jegvil/skal perfeksjonere
duvil/skal perfeksjonere
hanvil/skal perfeksjonere
vivil/skal perfeksjonere
derevil/skal perfeksjonere
devil/skal perfeksjonere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha perfeksjonert
duvil/skal ha perfeksjonert
hanvil/skal ha perfeksjonert
vivil/skal ha perfeksjonert
derevil/skal ha perfeksjonert
devil/skal ha perfeksjonert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle perfeksjonere
duville/skulle perfeksjonere
hanville/skulle perfeksjonere
viville/skulle perfeksjonere
dereville/skulle perfeksjonere
deville/skulle perfeksjonere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha perfeksjonert
duville/skulle ha perfeksjonert
hanville/skulle ha perfeksjonert
viville/skulle ha perfeksjonert
dereville/skulle ha perfeksjonert
deville/skulle ha perfeksjonert
Imperativ
Bekreftende
duperfeksjoner
viLa oss perfeksjonere
dereperfeksjoner
Nektende
duikke perfeksjoner! (perfeksjoner ikke)
dereikke perfeksjoner! (perfeksjoner ikke)
Dine siste søk