Norsk-Engelsk oversettelse av pikke

Oversettelse av ordet pikke fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pikke på engelsk

pikke
allmennverb pack, knock, tick
Avledede ord av pikke
Liknende ord

 
 

pikke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pikkepikkendepikket
Indikativ
1. Presens
jegpikker
dupikker
hanpikker
vipikker
derepikker
depikker
8. Presens perfektum
jeghar pikket
duhar pikket
hanhar pikket
vihar pikket
derehar pikket
dehar pikket
2. Preteritum (Fortid)
jegpikket
dupikket
hanpikket
vipikket
derepikket
depikket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pikket
duhadde pikket
hanhadde pikket
vihadde pikket
derehadde pikket
dehadde pikket
4a. Presens futurum
jegvil/skal pikke
duvil/skal pikke
hanvil/skal pikke
vivil/skal pikke
derevil/skal pikke
devil/skal pikke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pikket
duvil/skal ha pikket
hanvil/skal ha pikket
vivil/skal ha pikket
derevil/skal ha pikket
devil/skal ha pikket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pikke
duville/skulle pikke
hanville/skulle pikke
viville/skulle pikke
dereville/skulle pikke
deville/skulle pikke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pikket
duville/skulle ha pikket
hanville/skulle ha pikket
viville/skulle ha pikket
dereville/skulle ha pikket
deville/skulle ha pikket
Imperativ
Bekreftende
dupikk
viLa oss pikke
derepikk
Nektende
duikke pikk! (pikk ikke)
dereikke pikk! (pikk ikke)
Dine siste søk