Norsk-Engelsk oversettelse av pile

Oversettelse av ordet pile fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pile på engelsk

pile
allmennverb hurry, run scurry
Synonymer for pile
Avledede ord av pile
Fler eksempler
1.Vi må pile ut av klasseværelsene i frikvarterene, fordi noen kan finne på noe galt inne.
2.Enkelte har også reagert når en liten brun sten på skinnegangen plutselig begynte å røre på seg, for så å pile avsted.
3.Kanskje hører vi musene pile frem og tilbake bak panelet.
4.Pile mener at Teigen leverte en frapperende parodi på selve konkurransen, lirte av seg kjedelige, identiske sanger, mens han foretok sine splitthopp rundt omkring på scenen.
5.The Sunday Times Stephen Pile har imidlertid en halvsides reportasje fra kulissene i Göteborg, i uken frem til finalekvelden.
Liknende ord

 
 

pile som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pilepilendepilt
Indikativ
1. Presens
jegpiler
dupiler
hanpiler
vipiler
derepiler
depiler
8. Presens perfektum
jeghar pilt
duhar pilt
hanhar pilt
vihar pilt
derehar pilt
dehar pilt
2. Preteritum (Fortid)
jegpilte
dupilte
hanpilte
vipilte
derepilte
depilte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pilt
duhadde pilt
hanhadde pilt
vihadde pilt
derehadde pilt
dehadde pilt
4a. Presens futurum
jegvil/skal pile
duvil/skal pile
hanvil/skal pile
vivil/skal pile
derevil/skal pile
devil/skal pile
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pilt
duvil/skal ha pilt
hanvil/skal ha pilt
vivil/skal ha pilt
derevil/skal ha pilt
devil/skal ha pilt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pile
duville/skulle pile
hanville/skulle pile
viville/skulle pile
dereville/skulle pile
deville/skulle pile
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pilt
duville/skulle ha pilt
hanville/skulle ha pilt
viville/skulle ha pilt
dereville/skulle ha pilt
deville/skulle ha pilt
Imperativ
Bekreftende
dupil
viLa oss pile
derepil
Nektende
duikke pil! (pil ikke)
dereikke pil! (pil ikke)
Dine siste søk