Norsk-Engelsk oversettelse av pille

Oversettelse av ordet pille fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pille på engelsk

pille
allmennverb pick, pluck
Synonymer for pille
Avledede ord av pille
abortpille, skuespiller, skuespillerinne, alltid spille en rolle som, båndspiller, banjospiller, banjospillerske, CD-spiller, kompakt diskspiller, det spiller ingen rolle hvordan, det spiller ingen rolle for meg, dukketeaterspiller, trekkspiller, trekkspillerske, falskspiller, falskspillerske, feltspiller, fløytespiller, fløytespillerske, forsvarsspiller, fotballspiller, gi fritt spillerom til, golfspiller, golfspillerske, kassettspiller, klarinettspiller, krikketspiller, krikketspillerske, kringreisende skuespiller, kringreisende skuespillerinne, kvinne som spiller en hovedrolle, mann som spiller en hovedrolle, motspiller, overgangsspiller, piller, pilleeske, P-piller, preventivpiller, skuespilleri, skuespillerske
Fler eksempler
1.Brødrene Jahn Otto og Per Ole Johansens bøker om norsk flygtningepolitik specielt med sigte på jødene sine, er en chokerende oplevelse og må være en bitter pille for nordmenn at sluge (og for Aftenposten).
2.Da Turi utpå morgensiden snek seg inn på det tomme soveværelset og la seg, tok hun selv en pille.
3.Den irske terrieren Rufus har meget bestemte oppfatninger, og lar seg ikke pille på snuten.
4.Denne bitre pille vil naturligvis bli sukret med mange fagre ord, som rettferdig skattesystem, alles plikt til å bidra til fellesskapets beste, forsikring mot alderdommen, fellesnytte fremfor egennytte osv.
5.Det er stor pille for sosialister.
6.Det fremgår at 17 menn fikk en daglig pille for å hindre produksjonen av sædceller.
7.Dette får man blant annet gjennom tran, fet fisk - eller en pille om dagen.
8.Dette innebærer at man ikke kan redusere smertelindring til et spørsmål om å sette en sprøyte eller gi en pille.
9.Dette var en bitter pille å svelge for LDP, da det er vel kjent at et slikt lovforslag er rettet mot partiets virkelige leder, den korrupsjonsdømte tidligere partiformann og statsminister Kakuei Tanaka.
10.En pille tas daglig, derefter seks eller 7 dagers pause til neste brett påbegynnes.
11.Et italiensk firma har satset sterkt på Oslodropsen og i juni skal denne søte pille presenteres i hovedstaden.
12.Fornøyde var de ihvertfall begge, også Unni Larsen som svelget sin fjerdeplass og bitre pille med godt humør og enda mere væske.
13.Han forsøkte å tvinge enda en pille i barnet uten at moren merket det men gjennom tåken av utslitthet følte hun noe, snudde seg og gav ham en knallende ørefik, der midt i skogen.
14.Han ønsket ikke gi noen av de involverte partene eller publikum ellers innblikk i sine tanker, eller 2) Han ville til siste stund forsøke å sukre den pille som i utgangspunktet kunne smakt bittert.
15.Leif A. Liers innlegg her på landsmøtet må oppfattes som en direkte kritikk mot den sittende forbundsledelse, selv om denne bitre pille var en smule sukret.
16.Medaljer til de tre første og en bitter pille å svelge for nummer fire.
17.Mocambique og SydAfrika ved forhandlingsbordet i Pretoria - en bitter pille å svelge for Samora Machel.
18.Og for Samora Machell, Mocambiques president, må det være en bitter pille å svelge.
19.Tas fra brett med en pille daglig uten pause mellom brettene.
20.Til børn gives en pille daglig, til voksne 2.
21.To klare nederlag, hvor nok 1925 mot Fjellhammer var en ekstra bitter pille å svelge.
22.Dette blir en bitter pille å svelge for ham dersom Reagan ikke sørger for at USA følger opp de anbefalinger i kampen mot sur nedbør som kan ventes å komme frem i den nye rapporten, mener en politisk kommentator.
23.For den gruppen som bruker ppiller er det bra at vi har fått en pille som er gunstigere for fettstoffene i blodet.
24.Oregon har siden 1971 forsket intenst for å finne en pille med færre bivirkninger som vektøkning, kviser og ekstra hårvekst.
25.Trolig en god pille på linje med de beste av de som allerede fins, er den foreløbige holdningen blant de legene vi har snakket med.
26.Anker Jørgensen uttalte at når Folketinget har vedtatt en lov som gjør slutt på den lovlige storstreiken, bør man i Danmark akseptere denne lov, også på arbeidsplassene, selv om det kan være en bitter pille å sluke.
27.Av de mest brukte prevensjonsmidlene, pille, spiral og kondom, er spiralen mest populær.
28.Bruk av pille eller spiral øker også med antall barn paret har, og med mannens alder.
29.Derfor er det en bitter pille å skulle svelge dersom vi skal regjere sammen med hennes parti, sa Nilsen, som betegnet den lave oppslutning om Venstre som meget alvorlig.
30.Det siste nye er en monofasisk pille med et nytt gestagen som ligner på kroppens naturlige progesteron og som gir mindre bivirkninger enn piller som ble brukt før.
Liknende ord

 
 

pille som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pillepillendepilt
Indikativ
1. Presens
jegpiller
dupiller
hanpiller
vipiller
derepiller
depiller
8. Presens perfektum
jeghar pilt
duhar pilt
hanhar pilt
vihar pilt
derehar pilt
dehar pilt
2. Preteritum (Fortid)
jegpilte
dupilte
hanpilte
vipilte
derepilte
depilte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pilt
duhadde pilt
hanhadde pilt
vihadde pilt
derehadde pilt
dehadde pilt
4a. Presens futurum
jegvil/skal pille
duvil/skal pille
hanvil/skal pille
vivil/skal pille
derevil/skal pille
devil/skal pille
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pilt
duvil/skal ha pilt
hanvil/skal ha pilt
vivil/skal ha pilt
derevil/skal ha pilt
devil/skal ha pilt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pille
duville/skulle pille
hanville/skulle pille
viville/skulle pille
dereville/skulle pille
deville/skulle pille
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pilt
duville/skulle ha pilt
hanville/skulle ha pilt
viville/skulle ha pilt
dereville/skulle ha pilt
deville/skulle ha pilt
Imperativ
Bekreftende
dupill
viLa oss pille
derepill
Nektende
duikke pill! (pill ikke)
dereikke pill! (pill ikke)
Dine siste søk