Norsk-Engelsk oversettelse av pilsner

Oversettelse av ordet pilsner fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pilsner på engelsk

pilsner
alkoholholdige drikkersubst. lager
Synonymer for pilsner
Liknende ord

 
 

Wiki
Pilsner (også skrevet pils eller pilsener) er en øltype som ble utviklet i det 19. århundre i byen Pilsen i Bøhmen (da i habsburgerriket, nå i Tsjekkia). Frem til 1840-tallet hadde bøhmisk øl rykte på seg for å være av svært varierende kvalitet.

Fler eksempler
1.Nordmenn har det inntrykk, at en dansk pilsner er en gemen lys øl, og den slags ynder man ikke å drikke.
2.Skal dere frata folk gleden over" tre pilsner i en snor", Spang ?
3.Det smaker ikke nok pilsner av Brigg.
4.Foruten danske Faxe dreier det seg om franske Fischer Gold og Shutz Jubilator, engelske Highlife, nederlandske Ridder Pilsner og luxembourgske Bofferding.
Dine siste søk