Norsk-Engelsk oversettelse av pilte

Oversettelse av ordet pilte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pilte på engelsk

pilte
allmennverb run, scurry
Synonymer for pilte
Anagram av pilte
Fler eksempler
1.Støyende, strålende solbrente barn sparket ball, lekte og pilte ustanselig mellem bordene.
2.Vi så flere mindreårige som ventet på grønt, men som pilte over mot rødt efter at voksne var gått foran som dårlig eksempel, heter det i Motor.
3.Årsaken til oppstusset var et forskremt insekt fra Damaskus - den pilte hurtigst mulig inn under papir og skrivemaskiner da en filmpose fra NRKs MidtØstenkorrespondent Johan Thorud ble åpnet av produksjonssekretær Kari Odne.
4.Han pilte avsted efter en rev - vi har lett efter ham det meste av tiden.
5.pilte den tilbake til bordet.
6.Tross oppildnende" tan" fra eier og hundefører, pilte den vordende viltjeger ned under porten og ut av innhegningen.
Liknende ord

 
 

pilte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) piltepiltendepiltet
Indikativ
1. Presens
jegpilter
dupilter
hanpilter
vipilter
derepilter
depilter
8. Presens perfektum
jeghar piltet
duhar piltet
hanhar piltet
vihar piltet
derehar piltet
dehar piltet
2. Preteritum (Fortid)
jegpiltet
dupiltet
hanpiltet
vipiltet
derepiltet
depiltet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde piltet
duhadde piltet
hanhadde piltet
vihadde piltet
derehadde piltet
dehadde piltet
4a. Presens futurum
jegvil/skal pilte
duvil/skal pilte
hanvil/skal pilte
vivil/skal pilte
derevil/skal pilte
devil/skal pilte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha piltet
duvil/skal ha piltet
hanvil/skal ha piltet
vivil/skal ha piltet
derevil/skal ha piltet
devil/skal ha piltet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pilte
duville/skulle pilte
hanville/skulle pilte
viville/skulle pilte
dereville/skulle pilte
deville/skulle pilte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha piltet
duville/skulle ha piltet
hanville/skulle ha piltet
viville/skulle ha piltet
dereville/skulle ha piltet
deville/skulle ha piltet
Imperativ
Bekreftende
dupilt
viLa oss pilte
derepilt
Nektende
duikke pilt! (pilt ikke)
dereikke pilt! (pilt ikke)
Dine siste søk