Norsk-Engelsk oversettelse av pimpe

Oversettelse av ordet pimpe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pimpe på engelsk

pimpe
allmennverb tipple, booze
Synonymer for pimpe
Liknende ord

 
 

pimpe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pimpepimpendepimpet
Indikativ
1. Presens
jegpimper
dupimper
hanpimper
vipimper
derepimper
depimper
8. Presens perfektum
jeghar pimpet
duhar pimpet
hanhar pimpet
vihar pimpet
derehar pimpet
dehar pimpet
2. Preteritum (Fortid)
jegpimpet
dupimpet
hanpimpet
vipimpet
derepimpet
depimpet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pimpet
duhadde pimpet
hanhadde pimpet
vihadde pimpet
derehadde pimpet
dehadde pimpet
4a. Presens futurum
jegvil/skal pimpe
duvil/skal pimpe
hanvil/skal pimpe
vivil/skal pimpe
derevil/skal pimpe
devil/skal pimpe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pimpet
duvil/skal ha pimpet
hanvil/skal ha pimpet
vivil/skal ha pimpet
derevil/skal ha pimpet
devil/skal ha pimpet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pimpe
duville/skulle pimpe
hanville/skulle pimpe
viville/skulle pimpe
dereville/skulle pimpe
deville/skulle pimpe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pimpet
duville/skulle ha pimpet
hanville/skulle ha pimpet
viville/skulle ha pimpet
dereville/skulle ha pimpet
deville/skulle ha pimpet
Imperativ
Bekreftende
dupimp
viLa oss pimpe
derepimp
Nektende
duikke pimp! (pimp ikke)
dereikke pimp! (pimp ikke)
Dine siste søk