Norsk-Engelsk oversettelse av pir

Oversettelse av ordet pir fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pir på engelsk

pir
allmenn? pier
Synonymer for pir
Avledede ord av pir
antiperspirant, aspirant, aspirere, aspirin, fratredelses papir, brevpapir, brevpapir med navn og adresse, empirisk, empirisme, falle i en spiral, fluepapir, gå i en spiral, husholdningspapir, inspirasjon, inspirert, inspirerende, karbonpapir, kladdepapir, konspirasjon, konspiratør, konspiratorisk, konspirere, konspirering, kreppapir, uinspirert, uinspirerende, øke i en spiral, papir, papiravfall, papirhandler, papirklemme, papirkniv, papirkopi, papirkurv, papirmasse, papirlommetørkle, papirpenger, papirremse, papirproduksjon, pirke i
Liknende ord

 
 

Wiki
En pir også kalt utstikker(-brygge) er en bryggedel i en havn bygd av tre, stål eller armert betong. Hensikten er å skaffe mer plass til skip og laste/losseplass. Derfor står den vanligvis vinkelrett på kai eller strandlinje.

Fler eksempler
1.Det blir mest pir (Smaker nydelig, forsikrer Larsen), men mange slags fisk ferdes i Ulvøysundet.
2.Ekspedisjonskapasiteten på Gardermoen utvides og det bygges en" pir".
3.Ved Gardermoen skal det i første omgang finne sted en utvidelse av ekspedisjonskapasiteten med 2500 kvadratmeter og det skal bygges en såkalt" pir".
4.Den nye Gatwick lufthavn, bygget på en tidligere veddeløpsbane, ble åpnet i 1958, forøvrig som den første lufthavn i Europa hvor de reisende spaserte gjennom en egen pir ut til flyene.
5.Det er bedrøvelig å lese at det ikke er avsetning på pir.
6.Ni år gamle Linda Thorsø slapp løs det første gledeshylet på Pir 1 på kaien i Trondheim like før klokken 16 mandag.
7.Norges Mak rellag har sendt stoppordre for levering av pir på grunn av svikten.
8.Tre små pir er nok til en person.
9.Utendørs show mot fjorden, utenfor, avgrenset av pir med en" troparium"glasspyramide med restaurant med delfiner, seler o.lign. vil kunne arrangeres i sommersesongen av vann"sirkus".
Dine siste søk
pir