Norsk-Engelsk oversettelse av piskesnert

Oversettelse av ordet piskesnert fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

piskesnert på engelsk

piskesnert
allmennsubst. thong
  piskesubst. whiplash, lash
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Og fordi han tar så lett på det at ingen ironiens piskesnert rammer de siterte filmers nedlatenhet overfor de" innfødte" og kvinnene.
2.Andenæs hører ikke hjemme blant de" riksmenere" som spretter rundt i manesjen og avleverer kjepphester i hytt og vær ved den minste piskesnert fra massemediene.
Dine siste søk