Norsk-Engelsk oversettelse av pisse

Oversettelse av ordet pisse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pisse på engelsk

pisse
allmennverb piss, urinate, excrete poison
Avledede ord av pisse
Anagram av pisse
Fler eksempler
1.Da skal jeg slutte med å pisse i suppen, svarte stuerten.
Liknende ord

 
 

pisse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pissepissendepisset
Indikativ
1. Presens
jegpisser
dupisser
hanpisser
vipisser
derepisser
depisser
8. Presens perfektum
jeghar pisset
duhar pisset
hanhar pisset
vihar pisset
derehar pisset
dehar pisset
2. Preteritum (Fortid)
jegpisset
dupisset
hanpisset
vipisset
derepisset
depisset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pisset
duhadde pisset
hanhadde pisset
vihadde pisset
derehadde pisset
dehadde pisset
4a. Presens futurum
jegvil/skal pisse
duvil/skal pisse
hanvil/skal pisse
vivil/skal pisse
derevil/skal pisse
devil/skal pisse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pisset
duvil/skal ha pisset
hanvil/skal ha pisset
vivil/skal ha pisset
derevil/skal ha pisset
devil/skal ha pisset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pisse
duville/skulle pisse
hanville/skulle pisse
viville/skulle pisse
dereville/skulle pisse
deville/skulle pisse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pisset
duville/skulle ha pisset
hanville/skulle ha pisset
viville/skulle ha pisset
dereville/skulle ha pisset
deville/skulle ha pisset
Imperativ
Bekreftende
dupiss
viLa oss pisse
derepiss
Nektende
duikke piss! (piss ikke)
dereikke piss! (piss ikke)
Dine siste søk