Norsk-Engelsk oversettelse av piste

Oversettelse av ordet piste fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

piste på engelsk

piste
allmennverb cheep, squeak
Anagram av piste
Fler eksempler
1.Blant dem Lasse Hjorthen, daglig leder av La Piste, - firmanavnet forplikter, det henspiller direkte på sporet, skisporet !
Liknende ord

 
 

piste som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pistepistendepistet
Indikativ
1. Presens
jegpister
dupister
hanpister
vipister
derepister
depister
8. Presens perfektum
jeghar pistet
duhar pistet
hanhar pistet
vihar pistet
derehar pistet
dehar pistet
2. Preteritum (Fortid)
jegpistet
dupistet
hanpistet
vipistet
derepistet
depistet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pistet
duhadde pistet
hanhadde pistet
vihadde pistet
derehadde pistet
dehadde pistet
4a. Presens futurum
jegvil/skal piste
duvil/skal piste
hanvil/skal piste
vivil/skal piste
derevil/skal piste
devil/skal piste
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pistet
duvil/skal ha pistet
hanvil/skal ha pistet
vivil/skal ha pistet
derevil/skal ha pistet
devil/skal ha pistet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle piste
duville/skulle piste
hanville/skulle piste
viville/skulle piste
dereville/skulle piste
deville/skulle piste
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pistet
duville/skulle ha pistet
hanville/skulle ha pistet
viville/skulle ha pistet
dereville/skulle ha pistet
deville/skulle ha pistet
Imperativ
Bekreftende
dupist
viLa oss piste
derepist
Nektende
duikke pist! (pist ikke)
dereikke pist! (pist ikke)
Dine siste søk