Norsk-Engelsk oversettelse av pistre

Oversettelse av ordet pistre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pistre på engelsk

pistre
allmennverb whine, whistle, speak with a squeaky voice
Anagram av pistre
Liknende ord

 
 

pistre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pistrepistrendepistret
Indikativ
1. Presens
jegpistrer
dupistrer
hanpistrer
vipistrer
derepistrer
depistrer
8. Presens perfektum
jeghar pistret
duhar pistret
hanhar pistret
vihar pistret
derehar pistret
dehar pistret
2. Preteritum (Fortid)
jegpistret
dupistret
hanpistret
vipistret
derepistret
depistret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pistret
duhadde pistret
hanhadde pistret
vihadde pistret
derehadde pistret
dehadde pistret
4a. Presens futurum
jegvil/skal pistre
duvil/skal pistre
hanvil/skal pistre
vivil/skal pistre
derevil/skal pistre
devil/skal pistre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pistret
duvil/skal ha pistret
hanvil/skal ha pistret
vivil/skal ha pistret
derevil/skal ha pistret
devil/skal ha pistret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pistre
duville/skulle pistre
hanville/skulle pistre
viville/skulle pistre
dereville/skulle pistre
deville/skulle pistre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pistret
duville/skulle ha pistret
hanville/skulle ha pistret
viville/skulle ha pistret
dereville/skulle ha pistret
deville/skulle ha pistret
Imperativ
Bekreftende
dupistr
viLa oss pistre
derepistr
Nektende
duikke pistr! (pistr ikke)
dereikke pistr! (pistr ikke)
Dine siste søk