Norsk-Engelsk oversettelse av pjuske

Oversettelse av ordet pjuske fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pjuske på engelsk

pjuske
allmennverb blow, make messy
Liknende ord

 
 

pjuske som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) pjuskepjuskendepjusket
Indikativ
1. Presens
jegpjusker
dupjusker
hanpjusker
vipjusker
derepjusker
depjusker
8. Presens perfektum
jeghar pjusket
duhar pjusket
hanhar pjusket
vihar pjusket
derehar pjusket
dehar pjusket
2. Preteritum (Fortid)
jegpjusket
dupjusket
hanpjusket
vipjusket
derepjusket
depjusket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pjusket
duhadde pjusket
hanhadde pjusket
vihadde pjusket
derehadde pjusket
dehadde pjusket
4a. Presens futurum
jegvil/skal pjuske
duvil/skal pjuske
hanvil/skal pjuske
vivil/skal pjuske
derevil/skal pjuske
devil/skal pjuske
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pjusket
duvil/skal ha pjusket
hanvil/skal ha pjusket
vivil/skal ha pjusket
derevil/skal ha pjusket
devil/skal ha pjusket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pjuske
duville/skulle pjuske
hanville/skulle pjuske
viville/skulle pjuske
dereville/skulle pjuske
deville/skulle pjuske
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pjusket
duville/skulle ha pjusket
hanville/skulle ha pjusket
viville/skulle ha pjusket
dereville/skulle ha pjusket
deville/skulle ha pjusket
Imperativ
Bekreftende
dupjusk
viLa oss pjuske
derepjusk
Nektende
duikke pjusk! (pjusk ikke)
dereikke pjusk! (pjusk ikke)
Dine siste søk