Norsk-Engelsk oversettelse av politisk område

Oversettelse av ordet politisk område fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

politisk område på engelsk

politisk område
allmenn? political area
Synonymer for politisk område

 
 

Fler eksempler
1.Og vi beveger oss i denne sak på et politisk område hvor det er videre grenser for ytringsfrihet enn i en alminnelig debatt, la han til.
2.Det bildet vi her har tegnet, viser altså at i et så presserende og dagnært politisk område som sysselsetting, tvinges enhver regjering til å drive sentrumspolitikk for fullt.
Dine siste søk