Norsk-Engelsk oversettelse av popularisere

Oversettelse av ordet popularisere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

popularisere på engelsk

popularisere
forenkleverb popularize
  nyheterverb vulgarize, popularize
Fler eksempler
1.Årsaker og mulige behandlingsmetoder", er undertittelen og forfatterne har lagt spesiell vekt på å popularisere det tildels vanskelig tilgjengelige stoffet, slik at det er forståelig for nettopp de barnløse selv.
2.Allikevel synes hun både svensker og dansker fortsatt er langt flinkere til å popularisere forskningsresultater enn nordmenn.
3.De blir også tilbudt øvelse i å popularisere og undervise i stoffet.
4.Det er en følge av at faget er så forferdelig vanskelig, og de sakene vi diskuterer er det ikke alltid lett å popularisere.
5.Det er vanskelig å popularisere medisin, og det kan være farlig å generalisere, men det får stå til.
6.Essayet er ikke engang forsøk på å popularisere et innviklet tema.
7.Gjennom å popularisere fagene kan mange dra nytte av hva som foregår her oppe, sa Langslet.
8.Han kan nyttiggjøre seg sin omfattende belesthet i psykiatri (og ikke å forglemme : filosofi) på en forbilledlig måte : popularisere uten å banalisere.
9.Inge Bryhni selv ser det som en meget viktig oppgave å kunne bringe egne kunnskaper ut til andre,og han viser til at det innenfor hans felt er lange tradisjoner når det gjelder å popularisere fagstoff.
10.Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) offentliggjorde igår navnet på den heldige vinner av årets pris for populærvitenskapelig innsats.Valget falt på førstekonservator,geolog Inge Bryhni på mineralogiskgeologisk museum på Tøyen,Oslo.Titlene på noen av hans arbeider vidner klart om en evne til å popularisere.
11.Titlene på noen av hans arbeider vidner klart om en evne til å popularisere.
12.Usikkerheten slår ut i at man heller siterer den samme terminologi enn å oversette og popularisere den til forståelig norsk.
13.Å popularisere faglig stoff er som kjent en stor kunst.
14.Å popularisere medisin, kanskje spesielt klinisk biokjemi, er vel umulig (i alle fall nesten).
15.Vi har villet popularisere vanskelig stoff uten at det går ut over korrektheten, sier forlagsredaktør Tone Torp Dragnes i Arnkrone A / S Nordiske Bokverk som er forlagets fulle navn.
16.De skal også hjelpe Nordisk genbank og ikke minst popularisere forskningsmateriale, sier Odvar Nordli.
17.Deres profesjon er å formidle og popularisere de varsler de virkelige meteorologer ved den nasjonale værtjenesten kan gi.
18.Det deles blant annet ut spesielle stipendier til mediafolk, til forskere som vil lære å popularisere sitt stoff osv.
19.En mann som er opptatt av å popularisere og levendegjøre historien.
20.Teksten er merkelig lettlest uten å popularisere vanskeligheter bort.
Liknende ord

 
 

popularisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) populariserepopulariserendepopularisert
Indikativ
1. Presens
jegpopulariserer
dupopulariserer
hanpopulariserer
vipopulariserer
derepopulariserer
depopulariserer
8. Presens perfektum
jeghar popularisert
duhar popularisert
hanhar popularisert
vihar popularisert
derehar popularisert
dehar popularisert
2. Preteritum (Fortid)
jegpopulariserte
dupopulariserte
hanpopulariserte
vipopulariserte
derepopulariserte
depopulariserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde popularisert
duhadde popularisert
hanhadde popularisert
vihadde popularisert
derehadde popularisert
dehadde popularisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal popularisere
duvil/skal popularisere
hanvil/skal popularisere
vivil/skal popularisere
derevil/skal popularisere
devil/skal popularisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha popularisert
duvil/skal ha popularisert
hanvil/skal ha popularisert
vivil/skal ha popularisert
derevil/skal ha popularisert
devil/skal ha popularisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle popularisere
duville/skulle popularisere
hanville/skulle popularisere
viville/skulle popularisere
dereville/skulle popularisere
deville/skulle popularisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha popularisert
duville/skulle ha popularisert
hanville/skulle ha popularisert
viville/skulle ha popularisert
dereville/skulle ha popularisert
deville/skulle ha popularisert
Imperativ
Bekreftende
dupopulariser
viLa oss popularisere
derepopulariser
Nektende
duikke populariser! (populariser ikke)
dereikke populariser! (populariser ikke)
Dine siste søk