Norsk-Engelsk oversettelse av prosessere

Oversettelse av ordet prosessere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

prosessere på engelsk

prosessere
allmennverb process
Synonymer for prosessere
Fler eksempler
1.I henhold til kontrakten skal Geco både samle inn og prosessere seismiske data.
2.NOPEC skal sammen med Compagnie Generale de Geophysique (CGG), som er et av verdens største geofysiske selskaper, samle inn og prosessere seismiske data i VestEuropa, opplyser daglig leder i NOPEC, Svein E. Johansen, til Aftenposten.
Liknende ord

 
 

prosessere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) prosessereprosesserendeprosessert
Indikativ
1. Presens
jegprosesserer
duprosesserer
hanprosesserer
viprosesserer
dereprosesserer
deprosesserer
8. Presens perfektum
jeghar prosessert
duhar prosessert
hanhar prosessert
vihar prosessert
derehar prosessert
dehar prosessert
2. Preteritum (Fortid)
jegprosesserte
duprosesserte
hanprosesserte
viprosesserte
dereprosesserte
deprosesserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde prosessert
duhadde prosessert
hanhadde prosessert
vihadde prosessert
derehadde prosessert
dehadde prosessert
4a. Presens futurum
jegvil/skal prosessere
duvil/skal prosessere
hanvil/skal prosessere
vivil/skal prosessere
derevil/skal prosessere
devil/skal prosessere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha prosessert
duvil/skal ha prosessert
hanvil/skal ha prosessert
vivil/skal ha prosessert
derevil/skal ha prosessert
devil/skal ha prosessert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle prosessere
duville/skulle prosessere
hanville/skulle prosessere
viville/skulle prosessere
dereville/skulle prosessere
deville/skulle prosessere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha prosessert
duville/skulle ha prosessert
hanville/skulle ha prosessert
viville/skulle ha prosessert
dereville/skulle ha prosessert
deville/skulle ha prosessert
Imperativ
Bekreftende
duprosesser
viLa oss prosessere
dereprosesser
Nektende
duikke prosesser! (prosesser ikke)
dereikke prosesser! (prosesser ikke)
Dine siste søk